Powołania – ilu seminarzystów jest na świecie?

Na koniec 2019 roku w Kościele katolickim na całym świecie do kapłaństwa przygotowywało się 114058 mężczyzn, podczas gdy rok wcześniej było ich 115880, a więc o 1,6 proc. więcej, a ta liczba była z kolei o ok. 2 proc. niższa od wskaźnika z roku 2013, kiedy to Kościół miał 118251.

REKLAMA


Czwarta Niedziela Wielkanocna – w tym roku 25 kwietnia, zwana też Niedzielą Dobrego Pasterza – jest w Kościele katolickim obchodzona od ponad pół wieku jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. W tym roku przebiega on już po raz 58, a przyświeca mu hasło „Święty Józef – marzenie powołania”, nawiązujące do ogłoszonego 8 grudnia ub.r. przez Franciszka Roku św. Józefa. W Polsce Dzień ten rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który będzie trwał do 2 maja. Jest to okazja do podania bieżących danych o stanie powołań kapłańskich na świecie.

Zanim przedstawimy szczegółowe liczby, należy zaznaczyć, że od wielu lat w Kościele powszechnym występuje wyraźny spadek powołań, przede wszystkim – paradoksalnie – w krajach tzw. pierwszej i drugiej ewangelizacji, a więc w Europie i Ameryce Północnej, podczas gdy na terenach ciągle jeszcze misyjnych – w Afryce, częściowo w Azji i w Ameryce Łacińskiej, mamy do czynienia ze stałym wzrostem, niekiedy znacznym, liczby seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek zakonnych. Nie są one jednak w stanie zrównoważyć ubytków w szeregach duchowieństwa i osób konsekrowanych.

Według wydanego w ub.r. Rocznika Statystycznego Kościoła na koniec 2019 roku na całym świecie do kapłaństwa przygotowywało się 114058 mężczyzn, podczas gdy rok wcześniej było ich 115880, a więc o 1,6 proc. więcej, a ta liczba była z kolei o ok. 2 proc. niższa od wskaźnika z roku 2013, kiedy to Kościół miał 118251. Spadek w 2019 w porównaniu z rokiem poprzednim wynosił 3,8 proc. w Europie, 2,6 w Azji, 2,4 proc. w całej Ameryce i aż 5,2 proc. w Oceanii (z Australią). Tylko na Czarnym Lądzie odnotowano wyraźny wzrost liczby seminarzystów: z 32212 w 2018 do 32721 w rok później. Najwięcej kleryków było jednak w Azji – 33821, w Ameryce było ich 30664, w Europie – 15888 i w Oceanii – 964.

W latach 2018-19 zmieniły się nie tylko liczby bezwzględne, ale także procentowy udział kandydatów do kapłaństwa w wymiarach ogólnoświatowych. Najbardziej widoczne jest to w odniesieniu do Europy i Afryki: jeśli jeszcze w 2018 seminarzyści z naszej części świata stanowili 14,3 proc. wszystkich kleryków, to w rok później wskaźnik ten spadł do 13,9 proc., a w tym samym czasie Czarny Ląd zwiększył swój udział w tej statystyce z 27,8 do 28,7 proc.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania ustanowił św. Paweł VI w 1964 (a więc niespełna pół roku po swym wyborze), wyznaczając jego obchody na Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed soborową reformą liturgiczną wypadała w II Niedzielę Wielkanocną. Po raz pierwszy Dzień ten był obchodzony 12 kwietnia 1964 pod hasłem „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. W bieżącym roku odbywa się on już po raz 58, tym razem pod hasłem „Święty Józef – marzenie powołania”, będącym tytułem papieskiego orędzia na ten dzień. Niedziela ta rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. W polskich diecezjach i parafiach organizowane są w tym czasie spotkania modlitewne, dyskusje i konferencje poświęcone temu zagadnieniu.


Źródło: https://www.ekai.pl/powolania-na-swiecie-ponad-114-tys-seminarzystow/
Fot. Luis Ángel Espinosa / Cathopic

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *