Papież: modlitwa ustna wyraża stałą wierność

„Słowo Boże stało się ciałem, a w ciele każdego człowieka słowo powraca do Boga w modlitwie” – to zdanie wypowiedział Papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swojej katechezie Franciszek podjął temat modlitwy ustnej. Modlitwa jest dialogiem z Bogiem, staje się wołaniem, pieśnią oraz poezją. Oprócz modlitwy serca, przenikniętej uczuciami, tajemnicą, pierwszą modlitwą człowieka jest zawsze modlitwa ustna.

REKLAMA


Ojciec Święty z stwierdził, że ona pozostaje najpewniejsza i zawsze można ją odmawiać. Uczucia natomiast, zawsze są niepewne: przychodzą i odchodzą, opuszczają nas i powracają. Modlitwa ustna, ta odmawiana szeptem lub recytowana w chórze, jest nam zawsze bliska. Franciszek przywołał Katechizm, który stwierdza, że jest ona niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego. Zauważył, że przykład wiernego trwania na modlitwie dają nam często ludzie starsi. Uczestnicząc w liturgii, niekiedy może niedosłysząc słów celebracji, półgłosem powtarzają jednak słowa modlitw zapamiętanych z dzieciństwa. Oni noszą w sobie stałe pragnienie modlitwy.

Papież – modlący się są jak dęby rozszerzające gałęzie

„Modlitwa ta nie zakłóca milczenia, lecz świadczy o ich wierności wezwaniu modlitwy, praktykowanej przez całe życie, nigdy nie słabnącej. Ci ludzie modlący się pokornie często są wielkimi orędownikami parafii: są dębami, które z roku na rok poszerzają swoje gałęzie, aby dać cień jak największej liczbie osób – podkreślił Papież. Tylko Bóg wie, kiedy i jak bardzo ich serca były zjednoczone z odmawianymi modlitwami: z pewnością także te osoby musiały się zmierzyć z nocami i chwilami pustki. Ale modlitwie ustnej można być zawsze wiernym. Jest ona jak kotwica: chwycić się liny, aby pozostać tutaj, wiernym, bez względu na to, co się dzieje.“

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wszyscy powinniśmy uczyć się stałości na modlitwie od owego rosyjskiego pielgrzyma, wspomnianego w znanym dziele duchowości, który nauczył się sztuki modlitwy, powtarzając niezliczoną ilość razy to samo wezwanie: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem!” (por. KKK, 2616; 2667). Jeśli w jego życiu pojawiają się łaski, jeśli modlitwa staje się tak gorąca, jeśli jego spojrzenie zmienia się, aż staje się podobne do spojrzenia dziecka, to dlatego, że wołał do Boga z głębi serca.

Papież – Jezus nauczył uczniów modlitwy ustnej

„Dlatego nie wolno nam gardzić modlitwą ustną. Ktoś powie: «Ej tam, to jest rzecz dla dzieci, dla ludzi nieoświeconych; ja poszukuję modlitwy myślnej, medytacji, wewnętrznej pustki, aby uczynić miejsce dla Boga». Bardzo proszę, nie wpadajmy w pychę lekceważącą modlitwę ustną. To jest modlitwa ludzi prostych, ta, której nauczył nas Jezus: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…Wypowiadane słowa prowadzą nas za rękę; w pewnym momencie przywracają smak, budzą nawet najbardziej ospałe serca; ożywiają uczucia, które zagubiły się w pamięci, i biorą nas za rękę prowadząc do doświadczenia Boga – zaznaczył Papież. A przede wszystkim są jedynymi, które w sposób pewny kierują do Boga prośby, jakie On chce usłyszeć. Jezus nie zostawił nas we mgle. Powiedział nam: „Wy zatem tak się módlcie!”. I nauczył modlitwy Ojcze Nasz (por. Mt 6,9).“

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-04/papiez-audiencja-21-kwietnia-2021.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *