Bp Wiesław Szlachetka na Tydzień Miłosierdzia

Miłosierdzie to postawa wobec drugiego człowieka, wobec jego potrzeb, a dokładniej wobec jego braków duchowych i materialnych – powiedział bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, z okazji przypadającej 11 kwietnia Niedzieli Miłosierdzia, która rozpoczyna 77. Tydzień Miłosierdzia przeżywany pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”.

REKLAMA


Bp Szlachetka przypomniał, że hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia oparte jest na słowach Chrystusa zapisanych w Ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. „A więc hasło to jest implikacją tych słów Chrystusa, bo z nich bardzo jasno wynika, że jako Jego uczniowie jesteśmy wezwani do miłosierdzia. I gdybyśmy dalej czytali ten fragment Ewangelii, to dowiemy się dokładniej, co to znaczy być miłosiernym: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, dawajcie, a będzie wam dane. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” – podkreślił bp Szlachetka.

Bp Szlachetka zaznaczył, że Polacy jako naród posiadają ważną cechę, która ich wyróżnia: wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza na potrzeby tych, którzy przeżywają trudności, nieszczęścia. „Mamy w sobie jakby taką wrodzoną cnotę miłosierdzia, to jest nasza dobra cecha. Widać to zwłaszcza wtedy, kiedy organizowane są jakieś zbiórki pomocy dla ludzi dotkniętych różnymi nieszczęściami. Można powiedzieć, że w naszych sercach bije serce dobrego Samarytanina. I jako przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski chciałbym tutaj wyrazić ogromną wdzięczność za realizowanie tej pięknej cnoty, cechy Polaków, tej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka” – stwierdził.

Odnosząc się do aktualnej sytuacji pandemicznej, bp Szlachetka zauważył, że szczególnie narażone na negatywne skutki pandemii są takie grupy jak seniorzy, bezdomni, medycy, dzieci, ale także mali przedsiębiorcy. „W związku z tym już w marcu ubiegłego roku, gdy wybuchła pandemia, Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi podjęła konkretne działania. Od połowy marca ubiegłego roku zebrano ponad 40 mln zł od darczyńców prywatnych, korporacyjnych i państwowych, aby nieść pomoc w walce z Covid-19, i dzięki pomocy 33 Caritas diecezjalnych udało się zrekrutować wolontariuszy, zebrać fundusze, rozpocząć kampanię” – powiedział.

Podkreślił, że z danych zebranych przez Caritas Polska wynika, że w czasie pandemii bezpośrednią pomoc od Caritas Polska i Caritas diecezjalnych otrzymało 251 tys. osób. Oznacza to, że w sumie sieć Caritas przyszła z pomocą ponad 300 tys. osobom potrzebującym w Polsce, bo trzeba jeszcze doliczyć 50 tys. osób, które otrzymały wsparcie od Caritas Polska. Ci, którzy otrzymali tę pomoc, to głównie seniorzy, medycy i bezdomni.

Bp Szlachetka przypomniał, że od początku pandemii w Polsce Caritas diecezjalne uruchomiły 182 lokalne projekty przeciwdziałające skutkom pandemii, natomiast Caritas Polska uruchomiła 3 duże ogólnopolskie akcje pomocowe na czas pandemii: „Pomoc dla seniora”, „Wdzięczni medykom”, „Pomoc dzieciom”.

„W ramach akcji +Pomoc dla seniora+ Caritas Polska udzieliła wsparcia ponad 32 tys. osób starszych i 7 tys. bezdomnym angażując w tę pomoc ponad 2,5 tys. wolontariuszy. Łączna wartość pomocy w ramach tej akcji wyniosła ponad 21 mln zł” – podkreślił. Druga akcja zorganizowana przez Caritas Polska na czas pandemii to ta pod nazwą „Wdzięczni medykom”. Bp Szlachetka wyjaśnił, że w ramach tej akcji Caritas Polska przekazała w 2020 roku ponad 300 placówkom ochrony zdrowia, szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom, sprzęt i materiały o wartości 12 mln zł, w tym m.in. 105 respiratorów, 20 tys. kombinezonów ochronnych, ponad milion masek chirurgicznych, 1,2 mln rękawic ochronnych, kilkanaście specjalistycznych łóżek szpitalnych.

Bp Szlachetka zaznaczył, że do tych akcji dołącza się także pomoc dzieciom w czasie pandemii. Pomoc ta polegała na zorganizowaniu i dostarczeniu sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej. „Caritas Polska dostarczyła dzieciom ponad 400 komputerów przenośnych w ramach akcji +Tornister pełen uśmiechu+. Caritas Polska prowadzi też 2 programy stypendialne dla dzieci, z których korzysta 500 uczniów” – zauważył.

Bp Szlachetka podkreślił również zaangażowanie wolontariuszy z parafialnych oddziałów Caritas, ale także ze szkolnych i akademickich kół Caritas, które współdziałają z Caritas diecezjalnymi w organizowaniu i prowadzeniu wielu różnych akcji pomocowych. „Tych akcji jest bardzo dużo i w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom tak bardzo zaangażowanym w niesienie różnorakiej pomocy tym, którzy jej potrzebują, zwłaszcza w trudnym czasie, jaki przeżywamy w okresie pandemii” – powiedział.

Przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP podkreślił, że Caritas Polska obejmuje pomocą również inne kraje, które borykają się z różnymi problemami, np. z niskim poziomem rozwoju gospodarczego, brakiem infrastruktury medycznej, zabezpieczeń socjalnych, a także z konsekwencjami niekorzystnych uwarunkowań geopolitycznych. „Jedną z największych akcji pomocowych jest program +Rodzina Rodzinie+, prowadzony od 2016 roku. Program ten obejmuje głównie rodziny dotknięte wojną w Syrii, a od 2020 roku także rodziny ze Strefy Gazy w Palestynie, i w tym roku także w ten program pomocowy włączono rodziny z Libanu, zwłaszcza Bejrutu, oraz Iraku. Warto tu zaznaczyć, że na realizację tego programu Polacy przekazali ponad 60 mln zł. Na tę imponującą kwotę składają się wpłaty w różnej wysokości pochodzące od 20 tys. darczyńców. Do tej akcji można się przyłączyć w każdej chwili” – podkreślił.

Bp Szlachetka zauważył, że Tydzień Miłosierdzia, ustanowiony dla całego Kościoła przez św. Jana Pawła II w dniu kanonizacji św. Siostry Faustyny w 2000 roku, jest przede wszystkim po to, „abyśmy zatrzymali się najpierw nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia, które obejmuje nasze życie, ale też byśmy podjęli modlitwę za tych, którzy tej modlitwy potrzebują. Modlitwa za naszych bliźnich wchodzi też w zakres uczynków miłosierdzia i oczywiście na miarę naszych możliwości, na miarę naszego serca, także podjęli konkretną pomoc, zwłaszcza tę pomoc materialną, otoczoną miłością. Bo tylko wtedy miłosierdzie ma sens, jeśli ono wynika z miłości, o czym przypomina św. Paweł w słynnym Hymnie o miłości w Liście do Koryntian”.

BP KEP


Źródło: https://episkopat.pl/bp-szlachetka-na-tydzien-milosierdzia-milosierdzie-to-postawa-wobec-brakow-duchowych-i-materialnych-drugiego-czlowieka/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *