Papież Franciszek na Regina coeli

Do nieustawania w poszukiwaniu zmartwychwstałego Chrystusa, który daje życie w obfitości tym, którzy Go spotkają zachęcał Ojciec Święty w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną okresu wielkanocnego. Z powodu obowiązującego w Rzymie twardego lockdownu Papież odmówił Regina coeli nie z okna Pałacu Apostolskiego lecz samotnie w bibliotece, skąd modlitwa była transmitowana przez watykańskie media.

REKLAMA


Franciszek zauważył, że poniedziałek po Wielkanocy nazywany jest także Poniedziałkiem Anioła, ponieważ wspominamy spotkanie anioła z kobietami, które przyszły do grobu Jezusa. Przypomniał, że według ewangelicznego opisu to właśnie anioł odsunął kamień z grobu. „Ten wielki kamień, który miał przypieczętować zwycięstwo zła i śmierci, został umieszczony pod stopami, stał się podnóżkiem anioła Pańskiego. Wszystkie plany i osłony wrogów i prześladowców Jezusa były daremne” – mówił Ojciec Święty.

„Obraz anioła siedzącego na kamieniu grobu jest konkretną, wizualną manifestacją zwycięstwa Boga nad złem, zwycięstwa Chrystusa nad księciem tego świata, światła nad ciemnością – mówił w swym rozważaniu Franciszek. – Grób Jezusa nie został odkryty przez zjawisko fizyczne, ale przez interwencję Pana. Postać anioła, dodaje Mateusz, «jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg». Te szczegóły są symbolami, które potwierdzają interwencję samego Boga, który wnosi nową erę, ostatnich czasów historii.“

Franciszek przypomniał, że ta interwencja Boga wywołała przerażenie strażników grobu. Sprzedali oni prawdę i za pieniądze poszli rozpowiadać, że to uczniowie Chrystusa ukradli Jego ciało. „Także przy zmartwychwstaniu pieniądze biorą górę nad prawdą” – mówił Papież. Wskazał, że kobiety zareagowały inaczej ponieważ anioł Pański zachęcił je, żeby się nie bały i  nie szukały Jezusa w grobie.

„Ze słów anioła możemy wynieść cenną naukę: nigdy nie ustawajmy w poszukiwaniu Chrystusa zmartwychwstałego, który daje życie w obfitości tym, którzy Go spotykają. Znalezienie Chrystusa oznacza odkrycie pokoju serca – mówił Ojciec Święty. – Niewiasty z Ewangelii, po początkowym strapieniu, przeżywają wielką radość z powodu odnalezienia Mistrza żywym. W tym okresie wielkanocnym życzę wszystkim, aby dokonali takiego samego przeżycia duchowego, przyjmując do swoich serc, domów i rodzin radosną proklamację Wielkanocy: «Chrystus powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nie ma już nad Nim władzy». Dobra nowina wielkanocna jest taka, że Jezus żyje, jest obok mnie, puka do mego serca.“

Po modlitwie Regina coeli papież pozdrowił wszystkich, którzy uczestniczyli w niej za pośrednictwem mediów. „W sposób szczególny myślę o osobach starszych i chorych, które przebywają w swoich domach lub w domach opieki. Do nich kieruję słowa zachęty i wdzięczności za ich świadectwo: jestem blisko nich” – powiedział Franciszek. Wszystkim życzył aby Oktawę Wielkanocy spędzili w atmosferze wiary i korzystali z każdej nadarzającej się okazji aby być świadkami radości i pokoju, które daje Zmartwychwstały Pan.             

Beata Zajączkowska – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2021-04/papiez-na-regina-coeli-znalezienie-chrystusa-oznacza-pokoj.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *