Spadają pozytywne oceny działalności Kościoła

Od poprzedniego pomiaru, jaki przeprowadził CBOS w styczniu br. pogorszyło się postrzeganie działalności Kościoła katolickiego. Obecnie oceny negatywne to 46% (wzrost o 4 punkty) przeważają nad pozytywnymi – 43% (spadek od stycznia br. o 3 punkty procentowe). Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 marca na próbie liczącej 1154 osoby.

REKLAMA


Pozytywnymi ocenami Kościoła katolickiego najbardziej wyróżniają się osoby uczestniczące w praktykach religijnych przynajmniej raz, a szczególnie kilka razy w tygodniu, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, ankietowani deklarujący poglądy prawicowe, badani mający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, po 54 roku życia oraz mieszkańcy wsi.

Dezaprobatę, poza niezaangażowanymi religijnie, najczęściej wyrażają potencjalni wyborcy Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 Szymona Hołowni, osoby o lewicowej orientacji politycznej, respondenci w wieku od 25 do 44 lat, mieszkańcy największych miast, najlepiej wykształceni oraz uzyskujący wysokie dochody.

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) pozytywnie ocenia działalność Kościoła rzymskokatolickiego 80% a negatywnie 14%, wśród wyborców Konfederacji Wolność i Niepodległość pozytywnie 37% a negatywnie 43%, wśród wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni pozytywnie 16% a negatywnie 76%, wśród wyborców Lewicy pozytywnie 9% a negatywnie 90%, wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej pozytywnie 8% a negatywnie 85%. Natomiast wśród niezdecydowanych na kogo głosować pozytywnie ocenia działalność Kościoła 36% a negatywnie 42%, a wśród tych co nie zamierzają dziś głosować pozytywnie 42% a negatywnie 41%.

Jeśli chodzi o wyniki z poprzednich lat, to w 2014 r. pozytywnie działalność Kościoła oceniało 58 % respondentów CBOS a negatywnie 27%. W marcu 2019 r. pozytywnie oceniało działalność Kościoła 57% a negatywnie 32 %. Taki sam wynik był w marcu 2020 r. Natomiast w grudniu 2020 r. pozytywnie oceniało działalność Kościoła 41% a negatywnie 47 %. W styczniu 2021 r. oceny pozytywne wzrosły do 46% a negatywne zmalały do 42%. W marcu 2021 ocen pozytywnych jest 43% a negatywnych 46%.


Źródło: https://www.ekai.pl/spadaja-pozytywne-oceny-dzialalnosci-kosciola/
Fot. Janna Scott / Unsplash

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *