Pozdrawiając pielgrzymów przybyłych na audiencję środową Papież nawiązał do uroczystości Serca Jezusowego, która ukazuje miłość Boga ogarniającą całą ludzkość. Zaprosił wszystkich do częstego zwracania się w czerwcu z wezwaniem: „Jezu, cichy i pokorny sercem, przemień nasze serca i naucz nas kochać Boga i bliźniego z hojnością.


Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty życzył wiernym, aby Serce Chrystusa, źródło miłości, które odkupiło świat, towarzyszyło i podtrzymywało wszystkich. 

Papież o poświęceniu Polski Sercu Pana Jezusa

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W najbliższy piątek będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu, w setną rocznicę poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, wasi biskupi uroczyście ponowią ten akt – mówił Papież do pielgrzymów z Polski. - Zachęcam Was, abyście przeniknięci Bożą miłością, działali na rzecz budowania cywilizacji miłości. Z serca Wam błogosławię!“


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/papiez-audiencja-ogolna-do-polakow-09-06.html

Pozdrawiając pielgrzymów przybyłych na audiencję środową Papież nawiązał do uroczystości Serca Jezusowego, która ukazuje miłość Boga ogarniającą całą ludzkość. Zaprosił wszystkich do częstego zwracania się w czerwcu z wezwaniem: „Jezu, cichy i pokorny sercem, przemień nasze serca i naucz nas kochać Boga i bliźniego z hojnością.