Lutowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: „W zdrowym ciele – zdrowy duch!”.

„W tym właśnie czasie (Jezus) wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów;  oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem” (Łk 7, 21).

Wielu świętych zostawiło nam swoje pisma, dzięki którym możemy próbować lepiej pojąć tajemnicę Boga. Byli i tacy, którzy to, co niepojęte i niewypowiedziane potrafili przekazać poprzez sztukę. Takim błogosławionym z pędzlem w dłoni był włoski brat dominikanin Guido di Pietro, który w zakonie przybrał imię Jan. Jednak przylgnął doń przydomek Fra Angelico – Anielski Braciszek.