Październikowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: RÓŻANIEC!

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,
błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1, 28).

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.