Kwietniowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: ZBAWIENIE!

9 kwietnia Kościół wspomina Marię, o której czytamy w Ewangelii, że szła wśród innych kobiet za Jezusem i usługiwała Mu.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,16-17).