Lutowy numer Małego Pielgrzyma, a w nim temat: POŚWIĘCENI BOGU!

„Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” (Łk 2,22-23).

W cerkwiach, pod złotymi cebulami kopuł, wśród świętych obrazów zwanych ikonami, z dymem kadzideł wznosi się ku niebu modlitwa w przedziwnym języku. Moglibyśmy pomylić go z białoruskim, rosyjskim albo ukraińskim – jest to jednak prastary język Kościoła wschodniej Europy – starocerkiewno-słowiański. Zapisywany alfabetem zwanym cyrylicą, litery ma ciut podobne do greckich, a ciut do łacińskich – czyli np. polskich.