Kapelan Służby Zdrowia i Solidarności

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 1947 roku we wsi Okopy, w parafii Suchowola. W dokumentach cywilnych ma jednak wpisaną inną datę urodzenia – 23 września 1947 roku.

REKLAMA


Uczęszczał do szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego w Suchowoli. Tam również – w parafialnym kościele – był ministrantem. Uzyskawszy świadectwo maturalne, zgłosił się w 1965 roku do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Podczas studiów musiał odbyć dwuletnią służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Z tego okresu znany jest fakt mężnej postawy alumna Jerzego, który nie pozwolił odebrać sobie medalika i różańca, za co był szykanowany przez tamtejsze władze wojskowe.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 maja 1972 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie na Starym Mieście. Ostatnim miejscem zamieszkania i pracy ks. Jerzego Popiełuszki była parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, gdzie jako rezydent pomagał w pracy parafialnej i m.in. kierował zebraniami formacyjnymi grupy studentów Akademii Medycznej, był duszpasterzem średniego personelu medycznego (pielęgniarki) i co miesiąc urządzał dla lekarzy spotkania modlitewne. Był bardzo zaangażowany w duszpasterstwo świata pracy, zarówno w okresie tworzenia się „Solidarności”, jak i później, gdy trwał stan wojenny w Polsce oraz po jego zniesieniu.

Późnym wieczorem, 19 października 1984 roku, wracając samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został zatrzymany i uprowadzony przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Wydział do walki z Kościołem). Było to niedaleko Torunia. Ocalał kierowca – Waldemar Chrostowski, jedyny świadek bandyckiego porwania. Ciało ks. Jerzego Popiełuszki ze sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka kilka dni później wyłowiła milicja.

Pogrzeb odbył się 3 listopada 1984 roku. Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany w grobie przy kościele św. Stanisława Kostki.

19 grudnia 2009 roku papież podpisał dekret o męczeństwie za wiarę ks. Jerzego Popiełuszki, zaś beatyfikacja miała miejsce w niedzielę 6 czerwca 2010 roku.

Błogosławiony księże Jerzy, nasz kapelanie, wstawiaj się do Boga wraz ze wszystkimi patronami Służby Zdrowia za wszystkich pochylających się nad cierpiącym człowiekiem.

ks. Józef Pick


„Pielgrzym” 2016, nr 22 (702), s. 33

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *