Papież: W życiu Apostołów Bóg otwiera bramy więzień i ewangelizacji

Niech świeci Piotr i Paweł pomogą nam otworzyć Panu Jezusowi drzwi naszego życia – mówił Papież na Mszy w Bazylice Watykańskiej z okazji patronalnego święta Rzymu. Uczestniczyli w niej mianowani w ciągu minionego roku arcybiskupi metropolici, którzy otrzymali dziś od Papieża paliusz, znak ich szczególnej więzi ze Stolicą Apostolską, oraz delegacja prawosławnego patriarchatu Konstantynopola.

REKLAMA

Refleksję nad postaciami Piotra i Pawła Ojciec Święty podjął w tym roku w perspektywie bliskiego już Roku Świętego. „Jubileusz będzie bowiem czasem łaski, w którym otworzymy Drzwi Święte, aby wszyscy mogli przekroczyć próg tego żywego sanktuarium, którym jest Jezus” – powiedział Papież. Zauważył, że również Apostołowie przeszli przez to doświadczenie. Oni także widzieli w swym życiu otwierające się przed nim drzwi.

W wypadku św. Piotra ukazuje to dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym opisane zostało cudowne uwolnienie Apostoła z więzienia w Jerozolimie. Przypomina ono biblijny exodus. Ma miejsce w święto przaśników, a Piotr otrzymuje od anioła to samo polecenie, co Izraelici w Egipcie: wstań szybko, przepasz się, włóż sandały. W tym nowym exodusie Bóg uwalnia swój Kościół w okowach. Bramy więzienia, a następnie miasta samoczynnie otwierają się przed Piotrem. Apostoł może w ten sposób doświadczyć, że choć Jezus powierzył mu klucze królestwa, to jednak to Pan otwiera drzwi, On zawsze nas uprzedza.

Zdaniem Papieża ciekawe jest też to, że choć Pan Bóg otwiera swoją mocą bramę więzienia, to jednak ma problemy z drzwiami, za którymi była zamknięta wspólnota chrześcijan. Nie chcą wpuścić Piotra, bo boją się, że to jakaś zjawa. „Jakże często wspólnoty nie uczą się tej mądrości otwierania drzwi” – mówił Franciszek.

W dalszej części homilii ukazał on, że doświadczenie paschalne było też udziałem św. Pawła, kiedy został przemieniony przez Zmartwychwstałego w drodze do Damaszu, a potem, jak mówią Dzieje Apostolskie, „otworzył poganom podwoje wiary”. W swym nauczaniu Apostoł Narodów często odwoływał się do obrazu wielkiej i otwierającej się bramy.

Obaj zatem apostołowie, jak zauważył Papież, „doświadczyli na sobie działania Boga, który otworzył drzwi ich wewnętrznego więzienia, a także tych prawdziwych więzień, w których byli zamknięci z powodu Ewangelii. Otworzył przed nimi również drzwi ewangelizacji, aby mogli doświadczyć radości spotkania z braćmi i siostrami w rodzących się wspólnotach i nieść wszystkim nadzieję Ewangelii”.

Krzysztof Bronk – Watykan

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2024-06/papiez-w-zyciu-apostolow-bog-otwiera-bramy-wiezien-i-ewangeliza.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *