Papież: Niech Pan wspiera rozwój historii w dobrych kierunkach

„Dziś uroczyście głosimy, że On, Pan naszego życia, jest «zmartwychwstaniem i życiem» świata (por. J 11, 25)” – mówił Papież z okazji Wielkanocy. Po Eucharystii celebrującej Paschę Chrystusa, czyli Jego przejście „ze śmierci do życia, z grzechu do łaski, z lęku do zaufania, z rozpaczy do komunii”, Franciszek wygłosił dziś specjalne błogosławieństwo Urbi et Orbi – Miastu i Światu, życząc wszystkim dobrych Świąt. We Mszy z Papieżem uczestniczyło 45 tys. osób.

REKLAMA

Jak zauważył Papież, Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie odmienił losy historii. Już nie zderzamy się w naszych problemach z murem śmierci, ale nasze nadzieje znajdują w Panu pomost do życia. „Droga ludzkości, począwszy od Paschy (…), przebiega szybciej” – powiedział Ojciec Święty.

Papież: wraz z Paschą ludzkość przyspiesza, bo widzi cel swojej podróży, Chrystusa

„Ukazują to nam swoim przykładem pierwsi świadkowie Zmartwychwstania. Ewangelie wspominają o dobrym pośpiechu, z jakim w dzień Wielkanocy «niewiasty pobiegły oznajmić to uczniom» (Mt 28, 8). A po tym, jak Maria z Magdali «pobiegła i przybyła do Szymona Piotra» (J 20, 2), Jan i sam Piotr «pobiegli obydwaj razem» (por. w. 4), aby dotrzeć do miejsca, gdzie Jezus został pogrzebany. A potem, w wieczór wielkanocny, spotkawszy Zmartwychwstałego na drodze do Emaus, dwaj uczniowie «w tej samej godzinie wybrali się» (Łk 24, 33) i pospieszyli kilka kilometrów pod górę i w ciemnościach, poruszeni nieposkromioną radością Paschy, która płonęła w ich sercach (por. w. 32) – zaznaczył Franciszek. – Jest to ta sama radość, z powodu której Piotr na brzegu Jeziora Galilejskiego na widok zmartwychwstałego Jezusa nie mógł pozostać w łodzi z innymi, lecz natychmiast wskoczył do wody, aby szybko popłynąć na Jego spotkanie (por. J 21, 7). Jednym słowem, w dzień Paschalny pielgrzymka przyspiesza i staje się wyścigiem, ponieważ ludzkość widzi cel swojej podróży, sens swojego przeznaczenia, Jezusa Chrystusa, i zostaje wezwana, by spieszyć na spotkanie z Nim, nadzieją świata.“

Papież wezwał więc, abyśmy także my w dzisiejszych czasach biegli ku temu spełnieniu, jakie oferuje nam Bóg w swoim Synu. Zapraszał do otwierania serc na nowość, na ludzkie braterstwo, na pokój i przezwyciężania w taki sposób podziałów oraz konfliktów. A ponieważ „na tej drodze jest jeszcze wiele potknięć”, Ojciec Święty zachęcał do wzywania pomocy Pana i sam się do Niego zaczął zwracać.

Papież: pomóż cierpiącym Ukraińcom, oświeć Rosjan, wspieraj mieszkańców Turcji i Syrii

„Pomóż umiłowanemu narodowi ukraińskiemu na drodze do pokoju, a naród rosyjski obdarz światłem paschalnym. Pociesz rannych i tych, którzy stracili w wojnie swoich bliskich, spraw, aby jeńcy mogli w zdrowiu, cało powrócić do swoich rodzin. Otwórz serca członków wspólnoty międzynarodowej, aby podjęła ona działania na rzecz zakończenia tej wojny i wszystkich konfliktów wykrwawiających świat, począwszy od wciąż czekającej na pokój Syrii – mówił Papież. – Wspieraj osoby dotknięte gwałtownym trzęsieniem ziemi w Turcji i w tejże Syrii. Módlmy się za tych, którzy stracili rodziny i przyjaciół oraz zostali bez dachu nad głową: oby otrzymali pocieszenie od Boga i pomoc od rodziny narodów.“

W szczególny sposób Franciszek polecił Panu Jerozolimę. Prosił o wznowienie dialogu między Izraelczykami a Palestyńczykami. Takie działania pomogą bowiem w osiągnięciu realnego pokoju na podzielonym konfliktami Bliskim Wschodzie.

Papież: pomóż wyjść z patowej sytuacji krajom pogrążonym w kryzysach i konfliktach

„Pomóż, Panie, Libanowi, wciąż poszukującemu stabilności i jedności, aby przezwyciężył podziały i aby wszyscy obywatele mogli współpracować dla wspólnego dobra tego kraju. Nie zapominaj o drogim narodzie tunezyjskim, zwłaszcza o młodzieży i o tych, którzy cierpią z powodu problemów społecznych czy gospodarczych, by nie tracili nadziei oraz współpracowali na rzecz budowy przyszłości pokoju oraz braterstwa – kierował swoje modlitwy Ojciec Święty. – Zwróć swoje spojrzenie na Haiti, od kilku lat mocno dotknięte poważnym kryzysem społeczno-politycznym i humanitarnym, a także wesprzyj wysiłki uczestników życia politycznego oraz wspólnoty międzynarodowej, żeby znaleźć rozwiązanie wielu problemów, które dotykają bardzo cierpiących mieszkańców tego kraju. Umocnij procesy na rzecz pokoju i pojednania podjęte w Etiopii i Sudanie Południowym oraz spraw, by ustały akty przemocy w Demokratycznej Republice Konga. Wspieraj, Panie, wspólnoty chrześcijańskie obchodzące dziś Wielkanoc w szczególnych okolicznościach, jak w Nikaragui czy w Erytrei, i pamiętaj o wszystkich, którym uniemożliwiono swobodne i publiczne wyznawanie wiary. Pociesz ofiary międzynarodowego terroryzmu, zwłaszcza w Burkina Faso, Mali, Mozambiku i Nigerii.“

Ojciec Święty wezwał wreszcie o łaskawe spojrzenie Boga na Birmę, które mogłoby przynieść pokój i pojednanie, a także sprawiedliwość dla umęczonego ludu Rohindża. Franciszek wyraził nadzieję, że ludzkość będzie pielgrzymować do Pana, korzystając z nadziei przynoszonej przez Paschę Chrystusa.

Papież: pociesz ofiary i pomóż zaprowadzić sprawiedliwość

„Pociesz uchodźców, deportowanych, więźniów politycznych i migrantów, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych, a także wszystkich, którzy cierpią z powodu głodu, ubóstwa i zgubnych skutków handlu narkotykami, handlu ludźmi i wszelkich form niewolnictwa – powiedział Papież. – Natchnij, Panie, przywódców narodów, aby żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie byli dyskryminowani i aby nie gwałcono ich godności; aby przy pełnym poszanowaniu praw człowieka i demokracji zostały uzdrowione te plagi społeczne, aby zawsze i wyłącznie dążono do dobra wspólnego obywateli i aby zapewniono bezpieczeństwo oraz niezbędne warunki do dialogu oraz pokojowego współżycia.“

Vatican News

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2023-04/papiez-niech-pan-wspiera-rozwoj-historii-w-dobrych-kierunkach.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *