Nigeryjczyk sekretarzem Dykasterii do spraw Ewangelizacji

Ojciec Święty mianował sekretarzem Dykasterii do spraw Ewangelizacji, Sekcji do spraw Pierwszej Ewangelizacji i Nowych Kościołów Partykularnych abp. Fortunatusa Nwachukwu. Dotychczas był on stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych i Instytucjach Wyspecjalizowanych w Genewie oraz przy Światowej Organizacji Handlu (WTO), a także przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

REKLAMA

Abp Fortunatus Nwachukwu urodził się 10 maja 1960 r. w miejscowości Ntighana na południu Nigerii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 r. jako kapłan diecezji Aba. Ma za sobą studia specjalistyczne w zakresie teologii dogmatycznej. W 1996 r. na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. W 1994 r. wstąpił na służbę dyplomatyczną Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w nuncjaturach w: Ghanie, Paragwaju i Algierii oraz w przedstawicielstwie przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Instytucjach Wyspecjalizowanych w Genewie. Po powrocie do Watykanu pracował w sekcji ds. stosunków z państwami w Sekretariacie Stanu. W 2007 r. Benedykt XVI mianował go szefem protokołu Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.12 listopada 2012 r. Benedykt XVI mianował go nuncjuszem apostolskim w Nikaragui. Jednocześnie wyniósł go do godności arcybiskupa tytularnego Acquaviva. Ten sam papież udzielił mu sakry biskupiej 6 stycznia 2013 roku. 4 listopada 2017 r. papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim na Trynidadzie i Tobago, a także w innych krajach położonych na Morzu Karaibskim. Natomiast 17 grudnia 2021 on stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych i Instytucjach Wyspecjalizowanych w Genewie oraz przy Światowej Organizacji Handlu (WTO), a także przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

Abp Nwachukwu zna szereg języków: angielski, włoski, niemiecki, współczesny hebrajski, francuski, hiszpański i arabski.

Dykasteria do spraw Ewangelizacji służy dziełu ewangelizacji i jest właściwa w podstawowych sprawach ewangelizacji w świecie oraz w zakresie ustanawiania, towarzyszenia i wspierania nowych Kościołów partykularnych, z zachowaniem właściwości Dykasterii do spraw Kościołów Wschodnich. Składa się ona z dwóch sekcji: Sekcji do spraw Podstawowych Zagadnień Ewangelizacji w Świecie i Sekcji do spraw Pierwszej Ewangelizacji i Nowych Kościołów Partykularnych na terytoriach podlegających jej właściwości. Przewodniczy jej bezpośrednio Ojciec Święty. Każda z dwóch sekcji jest zarządzana w jego imieniu i jego władzą przez pro-prefekta, wspomaganego przez sekretarza.

Sekcja do spraw Pierwszej Ewangelizacji i Nowych Kościołów Partykularnych wspiera głoszenie Ewangelii i pogłębianie życia wiary na terenach pierwszej ewangelizacji i zajmuje się wszystkim, co dotyczy zarówno erygowania i dokonywania zmian w jednostkach kościelnych, jak również zapewnienia realizowanie innych zadań, analogicznie do tego, co Dykasteria do spraw Biskupów wypełnia w zakresie swojej właściwości.

Źródło: https://www.ekai.pl/nigeryjczyk-sekretarzem-dykasterii-do-spraw-ewangelizacji/
Fot. Vatican News

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *