Bp Artur Ważny: Zachęcam, byśmy poszli drogą przebaczenia i pojednania

Zachęcam nas wszystkich i o to się modlę, abyśmy w naszych rodzinach, parafiach, w diecezji i w naszej kochanej ojczyźnie poszli tą drogą, którą idzie Jezus. Jest to droga przebaczenia i pojednania – powiedział bp Artur Ważny, nowy ordynariusz sosnowiecki, podczas ingresu do Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu.

REKLAMA

Uroczystość była oficjalnym objęciem katedry jako miejsca nauczania i sprawowania pasterskiej pieczy. Ceremonia rozpoczęła się przy drzwiach kościoła. W tym miejscu prepozyt kapituły katedralnej podał biskupowi Arturowi krzyż do ucałowania. Następnie nowy biskup sosnowiecki pokropił zebranych wiernych wodą święconą.

Abp Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusz Apostolski w Polsce przekazał pastorał i wprowadził nowego biskupa sosnowieckiego na katedrę biskupią. Homagium biskupowi Arturowi Ważnemu złożyli przedstawiciele Kościoła sosnowieckiego: przedstawiciele duchowieństwa, wikariusz generalny, prepozyci kapituł katedralnej sosnowieckiej, oraz kolegiackich: jaworznickiej i olkusko-pilickiej, osoby życia konsekrowanego i przedstawiciele wiernych świeckich.

Biskup Artur Ważny w swojej homilii przestrzegał, że Kościół może stać się fałszywym znakiem i narzędziem, stając się skostniałą instytucją, która nie ma już nic do zaoferowania współczesnemu człowiekowi.

„Jeśli chcemy być jak Jezus, musimy wyruszyć w drogę, nie możemy bezczynnie czekać, zakotwiczać się i obwarowywać murami, nie możemy zatykać swoich uszu, aby nie słyszeć głosów tych, którzy idą tą samą drogą, co my, ale mają inne poglądy, doświadczenia czy rozwiązania” – powiedział bp Artur Ważny.

Dodał, że z jerozolimskiej drogi, którą szedł Jezus, nikt nie został wykluczony.

„Droga Jezusa jest zatem drogą niewykluczającej miłości. Jeśli chcemy iść tą drogą, to na nowo, jako Kościół idący za Chrystusem, musimy to odkryć i uświadomić sobie tę prawdę.  Także tutaj – w diecezji sosnowieckiej. Chcemy być Kościołem w drodze. Odważnie idącym w kierunku nowej przyszłości.  Nie jesteśmy Kościołem, który upadł i nie może się już podnieść” – tłumaczył bp Ważny.

Bp Artur Ważny w homilii: Droga Jezusa jest drogą niewykluczającej miłości. Jeśli chcemy iść tą drogą, to na nowo, jako Kościół idący za Chrystusem, musimy to odkryć i uświadomić sobie tę prawdę. pic.twitter.com/b3GYr3iTnp

— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) June 22, 2024

Wskazał, że na drodze Jezusa nikt nie jest na marginesie, przegrany
i potępiony. Dodał, że wg papieża Franciszka Kościół synodalny, to taki, który zmienia swoje myślenie, żyje pastoralnym nawróceniem i kruszy skostniałe formy. Podkreślił, że Kościół musi być nastawiony na słuchanie wszystkich, którzy pragną iść Chrystusową drogą. Zachęcił również do praktykowania „cnót synodalnych” oraz odwagi do pokonywania ograniczeń o zamknięcia na innych. Za papieżem Franciszkiem powtórzył, że adorowanie Boga i miłowanie braci jest najlepszym pomysłem na reformowanie Kościoła.

„Nie miejmy zesztywniałych karków, które nie są w stanie obracać głową, aby dostrzec historię brata, który stoi poza naszym prostym wzrokiem. Dzisiaj potrzebujemy być Kościołem rozglądającym się wokół, widzącym więcej niż tylko to, co przed nami. (…) Pokorny nie oznacza słaby, naiwny, ale to jest ten słuchający mocniej, nastawiający czulej swoje ucho, aby usłyszeć cichy szept siostry i brata. Kościół pokorny, nie jest wspólnotą ludzi słabych i przegranych. To Kościół przyznający się do błędów, szukający prawdy i stojący za tymi, którzy tej prawdy – także w nim szukają” – powiedział bp Artur Ważny.

Przywołał także pożar sosnowieckiej katedry, który miał miejsce 29 października 2014 r.

„Dzisiaj nie ma już po nim śladu. Nasza świątynia jest pięknie odnowiona. Nie stało się to przecież samo: przyszli tutaj ludzie, którzy mieli pomysł i odwagę odnowić zniszczony ogniem dach. Nie działali także w pojedynkę. Pracował tutaj zespół ludzi, pod kierunkiem proboszcza, którzy tworząc wspólnotę dokonali remontu. Wielu pewnie straciło już nadzieję na odbudowę, niektórzy mieli pretensje do ludzi, a nawet do Pana Boga, dlaczego dopuścił do tego, aby ta świątynia tak mocno ucierpiała. Grupie ludzi udało się to jednak wszystko uporządkować i odbudować. Działali razem, wymieniając się swoimi talentami, umiejętnościami, doświadczeniem, kreatywnością. Wszystko dlatego, że wyruszyli w drogę, mając wspólny cel – odnowienie sosnowieckiej katedry po wielkim pożarze. Dzisiaj także i my jesteśmy zaproszeni do kolejnej odbudowy, tego sosnowieckiego miejsca” – powiedział bp Artur Ważny.

Podziękował młodym ludziom za zachęty, by „nie stał się ekscelencją za zamkniętymi drzwiami”, ale by był kimś, kogo chce się zaprosić choćby na wspólnego grilla.

„Potrzebujemy wciąż na nowo tego prostego, a jakże głębokiego przekonania, że nasze szczęście płynie głównie z właściwie przeżywanej relacji z Bogiem. (…) Łaska Boża może przemienić nasze myślenie, sprawić, że uwierzymy i wypełnimy Boże słowa, które wydają się niemożliwe do realizacji” – powiedział bp Artur Ważny.

Dodał, że Kościół ma swoje problemy: jest szereg  spraw do załatwienia, prawd do odkrycia, ran do zagojenia, krzywd do zadośćuczynienia, win do przebaczenia oraz zerwanych relacji, które wymagają pojednania.

„Kościół nie może stawać się bardziej korporacyjną organizacją, której celem jest wypracowanie comiesięcznego zysku niż wspólnotą bliskich sobie ludzi, którzy idąc tą samą drogą uświadamiają sobie, że jednak łączy ich więcej niż dzieli” – powiedział bp Artur Ważny.

Wskazał, że Kościół nie może stać się urzędem, który zza biurka oceniać będzie rzetelność duchowych praktyk, pomijając  relacyjność spotkania i prawdziwy fizyczny kontakt. Dodał, że nie może także zostać sprowadzony do pozycji supermarketu z kasą fiskalną, w której dokonuje się płatności za otrzymany produkt czy usługę.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce.

„Godne ubolewania jest to, że na temat tej nominacji powiedziano wiele rzeczy nieprawdziwych, na przykład mówiąc o różnych kandydatach, którzy odmówili przyjęcia tego stanowiska. Tych wszystkich, którzy na różne sposoby rozpowszechniają te fałszywe informacje zachęcam do poważnego rachunku sumienia i pokuty. W Kościele i społeczeństwie plotki, kłamstwa, a nawet oszczerstwa są poważnym złem. Jak powiedział Papież Franciszek, wszystko to rodzi podziały, powoduje cierpienie, powoduje zgorszenie, a nigdy nie pomaga w doskonaleniu się i nigdy nie pomaga wzrastać. Bądźmy wszyscy bardziej ostrożni w dawaniu wiary nieoficjalnym wiadomościom” – powiedział Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce.

Abp Antonio Filipazzi: Diecezji Sosnowieckiej życzę, aby był to nowy rozdział w jej historii,w którym ci, którzy pełnili dobro, będą trwali w nim i będą nadal się doskonalili, a ci,którzy popełnili zło, oby zrozumieli, że mają szansę na zmianę i pozytywne działanie w przyszłości. pic.twitter.com/iNkv6ejcpJ

— EpiskopatNews (@EpiskopatNews) June 22, 2024

Diecezji Sosnowieckiej życzył, aby był to nowy rozdział w jej historii, w którym ci, którzy pełnili dobro – będą trwali w nim i będą nadal się doskonalili, a ci którzy popełnili zło – zrozumieli, że mają szansę na zmianę i pozytywne działanie w przyszłości.

W końcu wszyscy potrzebujemy nawrócenia. I nikt nie może osądzać i potępiać innych, włącznie z tą diecezją i jej kapłanami i wiernymi – dodał Antonio Guido Filipazzi.

Swoimi oczekiwaniami podzielili się również wierni.

„Nasze oczekiwania już się spełniają. Słucha wspólnot, słucha ludzi, naszego głosu, działa i wychodzi do ludzi. Po prostu jest z nami. To jest miłe, gdy biskup jest w każdej wspólnocie, bierze udział w wydarzeniach wspólnotowych, jeździ po parafiach. Po prostu jest. To wszystko już się spełnia” – mówi Estera ze Wspólnoty Domowego Kościoła, z Ruchu Światło-Życie.

„W homilii usłyszeliśmy +nie pozostanie po tobie na tej ziemi nic oprócz dobra które uczynisz+, Kościół ma biec naprzód i zabierać po drodze wszystkich, idzie ku nowemu, a nie cofać się do tyłu. Jako przedstawiciele kół gospodyń i gospodarzy wiejskich również jesteśmy piastunkami i piastunami dziedzictwa kulturowego od samego początku związanymi z Kościołem. Z każdej trudnej sytuacji jest wyjście, trzeba czynić przede wszystkim dobro” – mówi Lidia Dobrowolska, koordynator ds. Kół Gospodyń Wiejskich diecezji sosnowieckiej.

Bp Artur Ważny święcenia biskupie przyjął 30 stycznia 2021 w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie. 22 czerwca objął diecezję sosnowiecką po okresie sede vacante, który trwał od 24 października 2023 do 8 maja 2024 r. W tym czasie administratorem apostolskim diecezji był abp Adrian Galbas SAC.

Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej / BP KEP
fot. Jarosław Olesiński / Diecezja Sosnowiecka

________________________________________

Życiorys Biskupa Artura Ważnego

Biskup Artur Ważny urodził się 12 października 1966 roku w Rzeszowie, jako syn Stanisława i Alicji z domu Filipek. Pochodzi z Ropczyc (obecnie diecezja rzeszowska). Tam też w 1985 roku złożył egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w dniu 25 maja 1991 roku w Tarnowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego.

W ramach swojej dalszej formacji ukończył studia doktoranckie z teologii pastoralnej na kierunku teologia małżeństwa i rodziny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, założycielem i duszpasterzem akademickim DA „Tratwa” w Tarnowie oraz rektorem kościoła akademickiego św. Józefa. Pełnił też funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego oraz diecezjalnego koordynatora Światowych Dni Młodzieży. Towarzyszył młodym w wielu międzynarodowych spotkaniach ŚDM: w Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney, Madrycie, Krakowie, Panamie i Lizbonie. Wielokrotnie brał również udział w Europejskich Spotkaniach Młodych organizowanych przez wspólnotę ekumeniczną z Taizé. Pełnił urząd proboszcza parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Był dyrektorem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz sprawował obowiązki ojca duchownego kapłanów diecezji tarnowskiej i dyrektora Unii Apostolskiej Księży Diecezji Tarnowskiej. Pełnił także posługę diecezjalnego egzorcysty. Przez kilka lat sprawował posługę kapelana samorządowców Tarnowa. 12 grudnia 2020 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie przyjął 30 stycznia 2021 r. Jego dewizą biskupią są słowa: „Patris corde” („Ojcowskim sercem”).

Jako duszpasterz młodzieży i duszpasterz akademicki dostrzegał konieczność głoszenia Ewangelii za pomocą nowych środków wyrazu, dlatego był członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Winda” – tarnowskiego dodatku do tygodnika „Droga” – oraz współprowadził audycje dla młodzieży „Na strychu” w diecezjalnym radiu RDN.

W swojej posłudze duszpasterskiej wciąż współpracował z różnego rodzaju ruchami i stowarzyszeniami, podkreślając, że tylko głęboka jedność w myśleniu oraz działaniu między kapłanami i wiernymi świeckimi może przynieść trwałe owoce w ewangelizacji. Powołał do istnienia i przez wiele lat prowadził Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Józefa w ramach SESA Polska, a także Stowarzyszenie Akademickie „Tratwa”. Był również m. in. Diecezjalnym koordynatorem ruchu Odnowy w Duchu Świętym oraz kursów ALPHA. Zainicjował w diecezji tarnowskiej ruch Mężczyzn św. Józefa. Współtworzył Stowarzyszenie „Abraham i Sara”, pomagające małżeństwom niepłodnym, oraz Fundację „OPES139”, pomagającą rodzicom po stracie dziecka. Przez wiele lat był przewodniczącym Rady Fundacji „Kromka chleba”, która prowadzi w Tarnowie łaźnię i schronisko dla bezdomnych oraz hospicjum „Via Spei”. Był również członkiem Rady Fundacji im. Abpa Jerzego Ablewicza wspierającej zdolną młodzież z diecezji tarnowskiej, pochodzącą z wielodzietnych i niezamożnych rodzin.

W swojej posłudze wiele czasu poświęcał małżeństwom i rodzinom. Od kilkunastu lat jest zaangażowany w ruch Domowego Kościoła oraz Spotkań Małżeńskich. Jest też współzałożycielem i pierwszym duszpasterzem wspólnoty małżeństw niepłodnych w Krakowie, a także Komitetu Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie.

Przez kilkanaście lat uczestniczył w Ogólnopolskiej Inicjatywie Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”, mającej na celu ewangelizację uczestników „Przystanku Woodstock”. Zorganizował także i prowadził pierwsze duszpasterstwo związków niesakramentalnych w diecezji tarnowskiej. Współorganizował również rekolekcje „Winnica Racheli” dla osób potrzebujących duchowego uzdrowienia po grzechu aborcji. Jest absolwentem „Szkoły dla spowiedników”. Z jego inicjatywy w diecezji tarnowskiej działa program „Od łez do łaski”, będący warsztatami terapeutycznymi dla osób, które doświadczyły przemocy, zwłaszcza seksualnej. Od kilkunastu lat współorganizuje również w Tarnowie coroczne dwudniowe Forum Formacyjne, które gromadzi kilka tysięcy uczestników. Głosi wiele serii rekolekcji dla kleryków i kapłanów oraz sióstr zakonnych, a także rekolekcje w Internecie. W ostatnich latach występuje jako cotygodniowy komentator Ewangelii w programie telewizyjnym dla dzieci „Ziarno”.

Z mało znanych faktów z życia biskupa Artura Ważnego wymienić można następujące: w czasach licealnych był członkiem młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Halicz”. Swoją pracę magisterską pt. „Problematyka czasu na seminariach Nauka-Religia-Dzieje w Castel Gandolfo” napisał pod kierunkiem teologa i filozofa, laureata Nagrody Templetona, ks. prof. Michała Hellera. Na przełomie lat 80. i 90. uczestniczył w wyjazdach misyjnych kleryków do krajów byłego ZSRR. W 2023 roku, już jako biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, odbył podróż misyjną do Brazylii i Boliwii. Głosił rekolekcje w wielu krajach europejskich, w Ameryce Południowej oraz w USA. Ponad dwadzieścia razy pielgrzymował pieszo w pielgrzymce z Tarnowa na Jasną Górę, w tym dwanaście razy jako organizator i przewodnik grup.

Jest autorem kilku książek: „Głębinowi, ale nie denni”, „Ewangelia bez taryfy ulgowej”, „Jesteś źrenicą Boga”, „Warsztat św. Józefa”, „Z Maryją poznawać Chrystusa”, „Droga dla grzeszników i świętych”, „Szczęście ma Imię i Oblicze”, „W komunii z Bogiem”, „Chrystus naszą Paschą”, „Błogosławieni czystego serca”.

W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz jest członkiem Rady Biskupów ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

23 kwietnia 2024 r., w uroczystość św. Wojciecha BM, głównego patrona Polski, papież Franciszek mianował bpa Artura Ważnego biskupem sosnowieckim.

8 maja 2024 r. objął On kanonicznie diecezję sosnowiecką podczas uroczystości w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

Źródło: https://episkopat.pl/bp-artur-wazny-zachecam-bysmy-poszli-droga-przebaczenia-i-pojednania/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *