Przewodniczący Episkopatu pogratulował bp. Arturowi Ważnemu z okazji ingresu

Zadaniem Twoim Księże Biskupie Arturze jest, by wierni powierzeni Twojej opiece na nowo uwierzyli, że Bóg sprawiedliwie wszystkich obdarza swoimi darami. I nikt w Kościele tej sprawiedliwości nie będzie pozbawiony – napisał abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w liście gratulacyjnym dla bp. Artura Ważnego, nowego ordynariusza sosnowieckiego.

REKLAMA

Publikujemy pełną treść listu:

Warszawa, dnia 22 czerwca 2024 roku

Ekscelencjo
Czcigodny Biskupie Arturze,

w dniu, gdy w Katedrze Sosnowieckiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny celebruje Ksiądz Biskup uroczysty Ingres, pragnę wyrazić moje najserdeczniejsze życzenia. Posługa Biskupa jest posługą bliskości, której uczy nas nieustannie Pan nasz Jezus Chrystus. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię (Mt 11, 28). Biskup staje się tym, który uobecnia Chrystusa w Kościele. Posługa bliskości ma wiele swoich wymiarów, przypomina nam o tym Ojciec Święty Franciszek, gdy pokazuje pasterza idącego czasem na przedzie owczarni, by wskazać bezpieczną drogę, czasem potrzeba, by pasterz szedł pośród swej owczarni, by ją wspomagać, nie można jednak zapominać, że są momenty, gdy pasterz musi umiejscowić się na końcu swojej owczarni, by wierni, którzy odstają lub rezygnują ze wspólnej drogi, poczuli bliskość pasterza. Jest to piękny obraz, który musi stać się żywy we wspólnocie Kościoła.

Jeden z przepięknych fresków w katerze sosnowieckiej zawiera napis, że świątynia ta ma być przybytkiem wiary w sprawiedliwość Bożą. Zadaniem Twoim, Księże Biskupie Arturze, jest, by wierni powierzeni Twojej opiece na nowo uwierzyli, że Bóg sprawiedliwie wszystkich obdarza swoimi darami. I nikt w Kościele tej sprawiedliwości nie będzie pozbawiony.

Dostojny Księże Biskupie Arturze, z woli Ojca Świętego Franciszka otrzymałeś zadanie stanięcia na czele owczarni Kościoła Sosnowieckiego. Prowadź ją z odwagą i ojcowskim sercem, pamiętając, że gdy do zalęknionych uczniów przychodzi Jezus to pierwsze słowa, które wypowiada brzmią „Nie lękajcie się”. Doskonale wiemy, że trzeba się czasem przestraszyć odpowiedzialności, ciężaru, a nawet i goryczy posługi biskupa tak, by wypełniać ją z pokorą, oddaniem i wiernością.

Ufam, że Maryja, Pani Jasnogórska, do której tronu wielokrotnie pieszo Ksiądz Biskup pielgrzymował, wyjedna Waszej Ekscelencji potrzebne łaski do prowadzenia Chrystusowego Kościoła w Diecezji Sosnowieckiej. Niech święci patronowie diecezji św. Albert Chmielowski i św. Rafał Kalinowski wstawiają się za Księdzem Biskupem i całym ludem Diecezji Sosnowieckiej. Z serca błogosławię.

+ Abp Tadeusz Wojda SAC
Metropolita Gdański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

___________________
Jego Ekscelencja
Biskup Artur WAŻNY
Biskup Sosnowiecki

Źródło: https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-pogratulowal-bp-arturowi-waznemu-z-okazji-ingresu/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *