Abp Jędraszewski do pracowników Służby Zdrowia: Jesteście u Boga na służbie miłości

Z udziałem przedstawicieli różnych środowisk medycznych, pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego z Krakowa na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości 99. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia. Dziękowano za ich troskę nie tylko o zdrowie ciała, ale też o zdrowie ducha oraz za heroiczną walkę o życie w czasie pandemii i pomoc okazywaną Ukraińcom. Proszono, by każdy pracownik był dobrym samarytaninem a każdy chory ich bratem i siostrą.

REKLAMA

– My u Boga na służbie miłości drugiemu człowiekowi, po to, by jak najwięcej ludzi mogło przejść przez ten świat z chrześcijańską nadzieją za tym, który za nas umarł, zmartwychwstał i dla nas wstąpił do nieba – mówił w kazaniu podczas Mszy św. celebrowanej na Szczycie abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski zauważył, że w czasie pandemii tworzyło się jedno wielkie dobro, przy wszystkich nieszczęściach, trudnościach i cierpieniach jakie miały miejsce. – I za to dobro chcemy Panu Bogu dziękować. Za tę nadzieję, która dawała siły tylu lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, by nieść pomoc – podkreślał kaznodzieja. Zauważył, że także pośród samych pracowników Służby Zdrowia było wielu tych, którzy oddali swoje życie dla braci. Wyliczał, że zmarło 304 lekarzy, 257 pielęgniarek, a tysiące zachorowało. – To ogromna rzesza ludzi, która ryzykowała swoim zdrowiem, a nawet życiem, by iść za Chrystusem miłosiernym, dobrym, niosącym pomoc, empatycznym, właśnie po to, by także w tych trudnych czasach jakich doświadczyliśmy, nasi bracia i siostry zagrożeni w swym życiu i zdrowiu, mogli odczuć prawdziwość tych słów, jakimi Chrystus żegnał się z apostołami przy swoim Wniebowstąpieniu „Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata” – mówił abp Jędraszewski. Podkreślał, że ta Jezusowa obecność aż do skończenia świata jest przez tych, którzy idą za Nim „okazując dobroć, miłość bezinteresowną, gotowość poświęcenia”. – I za to „jestem z wami” wyrażane przez miesiące i lata pandemii, która szczęśliwie kończy się, chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować, u stóp naszej Matki i Królowej, Tej, która tak wrażliwa była na ludzkie potrzeby – powiedział  abp Marek Jędraszewski.

Tradycyjnie list do uczestników pielgrzymki skierował Prezydent RP Andrzej Duda. – Kieruję do wszystkich serdeczne podziękowania za bezcenne dobro wyświadczane rodakom za nieustępliwą walkę z cierpieniem, kalectwem i śmiercią, za zaangażowanie w profilaktykę zdrowia także w ogólnopolskim projekcie „Zdrowe życie”, jak również za trud stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wszelkie osobiste wyrzeczenia – napisał m.in. polski prezydent. Podziękował też pracownikom Służby Zdrowia, którzy opiekują się przebywającymi w naszym kraju uchodźcami wojennymi a także „odważnym medykom, którzy pospieszyli, by w ostrzeliwanych ukraińskich miastach, w szpitalach polowych na polach walki nieść bezpośrednią pomoc Ukraińcom broniącym swojej ojczyzny przed agresją imperialnej Rosji”.

W czasie Mszy św. ponowiony został Akt Zawierzenia Służby Zdrowia Matce Bożej wypowiedziany po raz pierwszy 21 maja 1966 r. z inicjatywy bł. Prymasa Wyszyńskiego. – Oddajemy ci wszystkich chorych, spraw każdy był naszym bratem i siostrą, a każdy pracownik Służby Zdrowia dobrym samarytaninem niosącym wsparcie pocieszenie i ulgę w cierpieniu oraz fachową pomoc medyczną – brzmią m.in. słowa oddania Maryi. Medycy prosili również, by wytrwali na straży życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Matce Bożej przynieśli też „ marzenia o lepszej organizacji systemu opieki zdrowotnej w naszej ojczyźnie, ambicje i dążenia, by stawać się profesjonalnymi i godnymi szacunku specjalistami”.

Organizatorami tegorocznej pielgrzymki byli medycy i duszpasterstwo Służby Zdrowia z arch. krakowskiej. 99. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia odbywała się pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Pielgrzymkę poprzedziły Ogólnopolskie Rekolekcje dla Środowiska Medycznego. Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Lekarzy na Jasnej Górze odbyła się w 1948 r. Wtedy też w sposób nieformalny zaistniało duszpasterstwo służby zdrowia.

W 1956 r. uwolniony z miejsca internowania Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński w ramach Wielkiej Nowenny przed 1000-leciem Chrztu Polski zlecił zorganizowanie ogólnopolskiej pielgrzymki lekarzy na Jasną Górę, by im powiedzieć, że w nich widzi pierwsze szeregi powołanych niejako z zawodu do obrony życia nienarodzonych. Te pielgrzymki, potem co roku odbywane, stały się impulsem dalszych kroków do zorganizowania osobnego duszpasterstwa.

Izabela Tyras @JasnaGóraNews

Źródło: https://episkopat.pl/abp-jedraszewski-do-pracownikow-sluzby-zdrowia-jestescie-u-boga-na-sluzbie-milosci/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *