Obradowała Polonijna Rada Duszpasterska Europy

Duszpasterstwo dzieci i młodzieży oraz małżeństw i rodzin było głównym tematem Zebrania Plenarnego Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy. Obrady trwały od 30 września do 2 października w Zakopanem pod przewodnictwem bp. Piotra Turzyńskiego, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. 

REKLAMA

Polonijna Rada Duszpasterska Europy (PRDE) zrzesza kilkadziesiąt osób – duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. W komunikacie po zakończeniu spotkania Członkowie Rady zachęcili m.in. do organizowania grup polonijnych na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r.

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

KOMUNIKAT

W dniach 30.09 – 2.10.2022 odbyło się zebranie Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy (dotychczas Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej). PRDE zrzesza kilkadziesiąt osób – duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Ksiądz Biskup Piotr Turzyński.

Przedmiotem spotkania plenarnego (po dwóch latach spotkań on-line) była refleksja nad problemami związanymi z duszpasterstwem dzieci i młodzieży oraz małżeństw i rodzin, którym zajmowaliśmy się przez ostatnie trzy lata. Referat wprowadzający wygłosił ks. dr Jerzy Dzierżanowski. Omówił w nim strategię działań duszpasterstwa rodzin w świetle współczesnych wyzwań. Potem przedstawiciele poszczególnych Polskich Misji Katolickich w Europie zdali relację, jak wyglądała praca duszpasterska na ich terenie, podczas pandemii i bezpośrednio po niej.

W kolejnym dniu podjęto temat związany z duszpasterstwem młodego pokolenia. Pani prof. Krystyna Chałas (KUL) wygłosiła referat pt. „Młodzież w świecie wartości dziś”, a doskonałym jego uzupełnieniem był wykład ks. prof. Adama Maja COr pt. „Rodzina i szkoła w wychowaniu ku wartościom”. Nad praktyczną stroną form pracy z dziećmi i młodzieżą pochylili się ks. dr Michał Wilkosz, Rektor PMK w Niemczech, ks. dr Jacek Herma, s. Bożena Sienkiewicz MCHR oraz dr Elwira Pniewska. Problemy duszpasterstwa młodego pokolenia zawierzyliśmy w modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Członkowie Rady za najważniejsze duszpasterskie wyzwania uznali prowadzenie duszpasterstwa młodego pokolenia w charakterze służby, towarzyszenie młodym, którzy w tych trudnym czasie często doświadczają słabości i kruchości życia wiary i modlitwy.  W wystąpieniach wskazany został problem postępującego apateizmu oraz zagrożenia płynącego z rozwoju digitalizacji prowadzących w konsekwencji do powierzchowności życia religijnego i poczucia braku sensu życia. Zostały też przedstawione działania grup młodzieżowych : Emaus – referował tę działalność ks. Prowincjał Bogdan Renusz SChr, Orły – ks. Rektor Michał Wilkosz, harcerstwo – ks. dr Krzysztof Tyliszczak.

Uczestnicy zapoznawali się z przedstawianymi różnymi formami kształtowania osobowości wiary oraz charakteru, zarówno w formie duchowej, jak i praktycznej.

Polonijna Rada Duszpasterska Europy wyraża wdzięczność wszystkim duszpasterzom, osobom duchownym, konsekrowanym i świeckim, którzy w dobie pandemii dawali świadectwo apostolskiej gorliwości i ewangelicznej posługi. Doceniając ich rolę we wspólnotach polonijnych, członkowie PRDE zwracają się do przełożonych Kościoła w Polsce z prośbą o dalsze wspieranie personalne i duchowe duszpasterstwa polskojęzycznego w Europie.

Rada zachęca wszystkie wspólnoty duszpasterskie do organizowania grup na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r.

Zakopane, 2.10.2022

Źródło: https://episkopat.pl/obradowala-polonijna-rada-duszpasterska-europy/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *