Bp Ciereszko: Ludzie religijni winni nade wszystko szukać pomocy u Boga

Ludzie religijni winni nade wszystko szukać pomocy u Boga, a jej wyrazem jest Boże miłosierdzie, przebaczenie, opatrzność i inne dary duchowe – napisał bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi, w zapowiedzi XXII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce, który będziemy obchodzić 26 stycznia.

REKLAMA


W tym roku hasło przewodnie Dnia Islamu w Kościele katolickim skupia się wokół myśli „Chrześcijanie i muzułmanie: świadkami nadziei”. „Temat nadziei, wskazanie na nadzieję, podjęto w przesłaniu z racji na istniejące wciąż ograniczenia i utrudnienia związane z pandemią koronowirusa, która dotyka międzynarodową społeczność, wyznawców różnych religii” – napisał bp Ciereszko.

Z racji obowiązujących restrykcji sanitarnych, obchody Dnia Islamu odbędą się tak jak rok temu – w formie on-line. „Na kanale YouTube przeprowadzona będzie transmisja ze spotkania z udziałem przedstawicieli obu stron katolickiej i muzułmańskiej” – czytamy w informacji.

Bp Ciereszko podkreślił, że nadzieja jest szczególnym darem, którego wszyscy potrzebują. „Jest czymś więcej niż optymizm, bo osadzona jest na wierze, że Bóg nie zapomina o pozostających w potrzebie, otacza swą miłością i troszczy się o nas poprzez swą opatrzność” – zaznaczył.

Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi przywołał Przesłanie Papieskiej Rady, w którym kierowane jest „wezwanie zarówno do chrześcijan jak i muzułmanów, aby wnosić nadzieję w życie wspólnoty ludzkiej, być świadkami nadziei, zwłaszcza wobec tych, co doznają trudu i rozpaczy”.

Bp Ciereszko przypomniał, że pierwszy Dzień Modlitw Poświęcony Islamowi miał miejsce w 2001 roku. Od tego czasu jego przygotowanie i przeprowadzenie w skali Kościoła katolickiego w Polsce jest zadaniem Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP we współpracy z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów. Obchody tego Dnia mają służyć rozwijaniu idei dialogu, wzajemnemu poznawaniu chrześcijaństwa i islamu oraz istniejących w nich obyczajów. Główną ideą tego dnia jest poszukiwanie tego, co łączy, a nie dzieli wyznawców obu religii.

BP KEP


Publikujemy pełny tekst zapowiedzi XXII Dnia Islamu:

 

XXII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce
26 stycznia 2022 r.

Zapowiedź i informacja do mediów

 

W dniu 26 stycznia 2022, jak każdego roku, obchodzony będzie w Kościele katolickim w Polsce już XXII Dzień Islamu.

Pierwszy Dzień Modlitw Poświęcony Islamowi, miał miejsce w 2001 r. Od tego czasu jego przygotowanie i przeprowadzenie, w randze centralnego wydarzenia w skali Kościoła katolickiego w Polsce, jest głównym zadaniem Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP w jego corocznym zakresie działań, we współpracy z Radą Wspólną Katolików i Muzułmanów. Jednocześnie niektóre środowiska lokalne, w większych miastach, w których też istnieją społeczności wyznawców islamu, podobnie organizują u siebie obchody takiego dnia.

Na program spotkania składała się najpierw część oficjalna z powitaniami, pozdrowieniami, wprowadzeniem w temat, przesłaniami ze strony katolickiej i muzułmańskiej, często ze słowem przesyłanym przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, czy też słowem ze strony korpusu dyplomatycznego, czyli ambasadorów państw muzułmańskich. Kończy ją dwugłos chrześcijańsko-muzułmański w tematyce Dnia, wcześniej ustalonej. Najpierw były to tematy wydobywane czy to z przesłań papieskich na Światowy Dzień Pokoju obchodzony w Kościele katolickim, czy dotyczące aktualnych wydarzeń w płaszczyźnie kontaktów między chrześcijaństwem i islamem, a w ostatnich latach skupione wokół treści przesłań, kierowanych każdego roku do muzułmanów przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego z okazji corocznego święta na zakończenie miesiąca postu, ramadanu.

Drugą, zasadniczą i istotną dla idei Dnia, jest część modlitewna. Odczytywane są dobrane teksty z Pisma św. i Koranu, odnoszące się do tematu Dnia. Po czym prowadzona jest modlitwa. Ze strony muzułmańskiej zazwyczaj jest to spontaniczna modlitwa Dua, recytowana bądź wyśpiewana przez imama, odnosząca się w swej treści do odczytanych tekstów Koranu i tematu Dnia. Ze strony katolickiej Modlitwa powszechna, z intencjami nawiązującymi do tematu Dnia oraz wyrażającymi aktualne potrzeby wspólnot chrześcijańskich, także intencje wspólne dla chrześcijan i muzułmanów. Modlitwa kończona jest odmówieniem przez katolików „Ojcze nasz”. Całość modlitewnej części spotkania wieńczy wezwanie biskupa, przewodniczącego modlitwom ze strony katolickiej, do przekazania sobie nawzajem znaku pokoju oraz jego błogosławieństwo.

Od 2003 roku, jako pomoc w wymiarze informującym, ale głównie liturgicznym – do włączenia się w modlitwę w parafiach katolickich, w związku z obchodami Dnia Islamu – jest przygotowywana przez Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów przy współpracy z Komitetem ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP, specjalna wkładka dołączana do „Biuletynu Ekumenicznego”, opracowywanego w związku z obchodami Tygodnia Ekumenicznego w Kościele katolickim.

Uczestnikami centralnych obchodów, które zwykle miały miejsce w Warszawie, a ostatnich latach też dwukrotnie w Białymstoku, z racji na społeczność polskich Tatarów zamieszkujących na Podlasiu, są katolicy i muzułmanie, zwłaszcza osoby zaangażowane w dialog międzyreligijny reprezentujące te wspólnoty, także zaproszeni goście, jak np. ambasadorowie krajów muzułmańskich.

Obchody tegorocznego XXII Dnia Islamu, z racji na istniejące obostrzenia sanitarne, ze względu na trwającą wciąż pandemię, odbędą się podobnie jak już w ubiegłym roku w formie on-line. Na kanale YouTube przeprowadzona będzie transmisja ze spotkania z udziałem przedstawicieli obu stron katolickiej i muzułmańskiej. Zrealizowany będzie program zwykle przewidziany na takie spotkanie, z tematyką wskazaną w Przesłaniu Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz modlitwą prowadzoną przez katolików i muzułmanów.

Tegoroczne Przesłanie skupia się wokół hasła: „Chrześcijanie i muzułmanie: świadkami nadziei”.

Temat nadziei, wskazanie na nadzieję, podjęto w przesłaniu z racji na istniejące wciąż ograniczenia i utrudnienia związane z pandemią koronowirusa, która dotyka międzynarodową społeczność, wyznawców różnych religii. Trudne i nieraz bolesne okoliczności, izolacji, odosobnienia oraz potrzeba pomocy, niosą wezwanie do okazywania gestów solidarności braterskiej i wzajemnego wspierania się. Ludzie religijni winni nade wszystko szukać tej pomocy u Boga, a jej wyrazem jest Boże miłosierdzie, przebaczenie, opatrzność i inne dary duchowe. Pośród nich zaś szczególnym darem, którego potrzebują ludzie jest nadzieja. Jest czymś więcej niż optymizm, bo osadzona jest na wierze, że Bóg nie zapomina o pozostających w potrzebie, otacza swą miłością i troszczy się o nas poprzez swą opatrzność. Nadzieja wyrasta z wiary, że problemy i dotykające człowieka doświadczenia mają jakiś sens, cel i wartość, choć, aktualnie ich nie rozumiemy, bądź nie widzimy dzisiaj jeszcze drogi wyjścia z nich. Nadziej pomaga dostrzec w sercach ludzi dobro. Pomaga wytrwać w przeciwnościach w oczekiwaniu na pomoc, która niejednokrotnie w najmniej spodziewanych okolicznościach przychodzi. Źródłem nadziei jest także ludzkie braterstwo, ujawniające się w niesieniu wzajemnego wsparcia i pomocy między wyznawcami różnych religii oraz we wspólnych dążeniach do ochrony naszej planety jako „wspólnego domu”. Te działania dla wspólnego dobra są czytelnymi znakami nadziei dla ludzkości i wyznawców różnych religii. Do postawy nadziei wzywał wielokrotnie Ojciec Święty Franciszek. W encyklice Fratelli Tutti wskazuje, że nadzieja jest rzeczywistością zakorzenioną w głębi istoty ludzkiej.

W Przesłaniu Papieskiej Rady kierowane jest wezwanie zarówno do chrześcijan jak i muzułmanów, aby wnosić nadzieję w życie wspólnoty ludzkiej, być świadkami nadziei, zwłaszcza wobec tych, co doznają trudu i rozpaczy.

Tę tematykę pragniemy podjąć na spotkaniu on-line, i wokół niej skierować intencje zanoszonych modlitw. Przygotowana wkładka do Biuletynu Ekumenicznego, niech posłuży też inspiracja i pomocą w modlitwie w parafiach katolickich i wspólnotach katolików, do której jesteśmy zaproszeni, jako że w samym założeniu Dnia Islamu jest przede wszystkim wezwanie do modlitwy.

Organizatorom i uczestnikom tej wyjątkowej i w tym roku formy przeżywania XXII Dnia Islamu w Kościele katolickim serdecznie dziękuję za ich zaangażowanie i wkład w tegoroczne obchodowy. Wszystkich, nie tylko zaangażowanych w dialog międzyreligijny, czy zainteresowanych działaniami na rzecz zbliżenia wyznawców różnych religii, zapraszam i  zachęcam do włączenia się w tegoroczne obchody poprzez transmisję on-line. Wiernych zaś Kościoła katolickiego w Polsce proszę o podjęcie w tym dniu modlitw w swoich wspólnotach i parafiach.

+ bp Henryk Ciereszko
Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi


Zobacz film TUTAJ.


Źródło: https://episkopat.pl/bp-ciereszko-ludzie-religijni-winni-nade-wszystko-szukac-pomocy-u-boga/


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *