List do Szanownych Rodziców (II) – ks. Franciszek Kamecki

Drodzy Rodzice, zgłosiliście swoje dziecko do Pierwszej Komunii Świętej, która w naszej parafii będzie w niedzielę wielkanocną 9 maja 2010 r. o godz. 11.00, w przeddzień, 8 maja o godz. 15.00-16.00 będzie pierwsza spowiedź Waszego dziecka. Przed nami przygotowanie rodzinne, szkolne i parafialne. Zwiększony wysiłek – Was, Rodziców, Waszej Rodziny, Waszego dziecka i – katechezy w szkole (katechetek) oraz naszej parafii (księdza). Chcemy wprowadzić w tzw. pełne uczestnictwo w Eucharystii (w mszę, komunię i adorację), czyli wtajemniczyć w przyjmowanie Boga w Jego Słowie i w Jego Pokarmie. I adorowanie Go.

REKLAMA


Niektórzy rodzice mogą przyjąć Boga tylko w Jego Słowie (z powodu nieszczęścia trwałej przeszkody do komunii). To muszą dziecku wytłumaczyć, że nawet oni z Boga nie rezygnują.

Kolejna grupa rodziców, wyrażając swoją wiarę w Jezusa, będzie szanować niedziele i świętować, urabiać i ożywiać swój katolicyzm masowy, wyzwalając go z powierzchowności, rutyny, banalności i naiwności, aby być wiernym do końca, mimo że już dopadła nas laicyzacja i niejednej i niejednemu pokaleczyła życie, i wielu wątpi, słabnie w codzienności, żyjąc tak jakby Boga nie było.

Chrzest dziecka był pierwszą więzią z Chrystusem i z Kościołem, teraz jednak będziemy razem bardziej przeżywać ważność Kościoła i jego powszechność, i różnorodność ludzi, ras, narodów, języków, kultur. Wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi w Chrystusie, otwartymi na innych, obcych, aby ich szanować i wobec nich świadczyć o wierze i miłości. Siebie i swoje rodziny chcemy serdeczniej przybliżyć do Boga. I prosić Go, by niejako przytulił Wasze dziecko i je prowadził, bo jest On drogą, prawdą i życiem.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości w wierze, uprzedzenia do parafii, księdza – słuszne, niesłuszne, może je zmniejszyć, wspólnie z innymi usuwać. Od małej grupki 12 apostołów zaprzyjaźnionych z Chrystusem zaczął rozwijać się Kościół. Wśród apostołów byli też wątpiący, a nawet jeden zdrajca. Jednakże z tej małej grupki powstał z biegiem stuleci jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Teraz jest olbrzymem – z tysiącami diecezji i parafii na całym świecie, którymi kierują biskupi. Nasza parafia jest jedną z ponad 10 100 parafii w Polsce. Parafia jest ważna. W niej pokazujemy ukrytego Boga. Składamy Mu dar chleba i wina, i siebie samych. Chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa – i to jest ten cud, ta pamiątka śmierci i zmartwychwstania Jezusa, ten najcenniejszy dar w Kościele. Jezus bierze na siebie nasze grzechy i wszelkie zło świata. Chce nas wybawić od tego nieszczęścia. Sami, w pojedynkę, niewiele możemy. Gubimy się we współczesnym świecie. Razem z innymi w Kościele rozpoznajemy dobro, prawdę, piękno, drogowskazy. I sens wszystkiego w Słowie Bożym, interpretowanym przez stulecia, przez świętych i wybitnych myślicieli, przez papieży i sobory. W Kościele też odnajdujemy sakramenty – znaki wyraźne i zbawienne w naszym wędrowaniu z doczesności do życia wiecznego. Doczesne życie może być udane i piękne, ale ostatecznie przemija, kruszy się, starzeje i umiera – nie wystarcza.

ks. Franciszek Kamecki


„Pielgrzym” 2009, nr 23 (521), s. 23

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *