Uaktualnione tłumaczenie polskie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku – stan prawny na dzień 14 marca 2022 r.

W związku z kolejnymi zmianami wprowadzonymi do Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Franciszka 11 lutego, Konferencja Episkopatu Polski podczas ostatniego Zebrania Plenarnego, 14  marca br., ponownie przyjęła zaktualizowany przekład Kodeksu na język polski.

REKLAMA


W ubiegłym roku zakończyły się prace nad zaktualizowanym tłumaczeniem Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Tłumaczenie to przygotował ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UP JPII, we współpracy z ks. dr. hab. Leszkiem Adamowiczem, prof. KUL i po konsultacjach z innymi ekspertami. Uzyskało ono pozytywną opinię Rady Prawnej KEP.

W związku z kolejnymi zmianami, wprowadzonymi przez Papieża Franciszka Listem Apostolskim w formie Motu Proprio z dnia 11 lutego 2022 r. Competentias quasdam decernere zmieniającym pewne przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Konferencja Episkopatu Polski podczas 391. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie w dniach 14-15 marca 2022 r., ponownie przyjęła zaktualizowany przekład na język polski Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., uwzględniając wszystkie nowelizacje Kodeksu dokonane po 1983 r., także tę najnowszą z lutego 2022 r., oraz wprowadzone poprawki redakcyjne.

Należy pamiętać, że jedynym oficjalnym tekstem Kodeksu Prawa Kanonicznego, który stanowi podstawę dla stosowania i interpretacji przepisów, jest tekst w języku łacińskim, natomiast tłumaczenia na języki narodowe mają wyłącznie znaczenie pomocnicze.

BP KEP


Uchwała nr 19/391/2022 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego polskiego tłumaczenia Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. [PDF] >>

Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku, stan prawny na dzień 14 marca 2022 r. zaktualizowany przekład na język polski [PDF] >>


Źródło: https://episkopat.pl/uaktualnione-tlumaczenie-polskie-kodeksu-prawa-kanonicznego-z-1983-roku-stan-prawny-na-dzien-14-marca-2022/


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *