Caritas to miłość

Caritas Diecezji Pelplińskiej świętuje 25-lecie swego istnienia. Od samego początku niesie pomoc wszędzie tam, gdzie są potrzebujący: chorzy, ubodzy, niepełnosprawni czy bezdomni. Siłę czerpie z Chrystusowego przykazania o miłości Boga i bliźniego.

REKLAMA


– Srebrny jubileusz naszej diecezjalnej Caritas świętujemy w pięknym czasie, w szczególnym roku łaski, trwa jeszcze bowiem Jubileusz Miłosierdzia. Traktujemy to jako szczególny dar, ale i zadanie – mówi dyrektor Caritas Diecezji Pelplińskiej ks. kan. Grzegorz Weis. – Caritas to nie kwestia jednego lub drugiego uczynku miłosierdzia, to styl życia, sposób działania naznaczony miłością bezinteresowną i szlachetną, która pozwala nam być blisko bliźnich, a zwłaszcza chorych, starszych, wykluczonych z powodu nieprzystosowania społecznego, biedy, zaniedbań kulturowych – dodaje.

Uroczystość jubileuszową świętowano 24 września. W sali kina Sokół w Starogardzie Gd. biskup pelpliński Ryszard Kasyna, dyrektor Caritas ks. Grzegorz Weiss oraz wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński wręczyli pamiątkowe statuetki najbardziej aktywnym parafialnym i szkolnym grupom wolontariuszy Caritas oraz darczyńcom i współpracownikom instytucji-jubilatki.

Ksiądz Biskup podziękował osobom zaangażowanym w pracę Caritas na wszystkich poziomach i życzył, aby instytucja ta, wszyscy jej pracownicy i wolontariusze doświadczali „radości i satysfakcji ze służby innym”.

Na przestrzeni lat

Caritas jest drugą, po stowarzyszeniach: Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, największą międzynarodową organizacją humanitarną na świecie. Powstała z inspiracji wiary katolickiej i katolickiej nauki społecznej w celu koordynowania działań na rzecz walki z ubóstwem i niesprawiedliwością społeczną. Obecnie Caritas Internationalis stanowi federację 165 krajowych organizacji (wśród których jest również Caritas Polska), tworząc największą na świecie sieć katolickich organizacji charytatywnych.

Caritas Polska jest organizacją, która działa na podstawie samodzielnych jednostek, opartych na organizacjach diecezjalnych. – Caritas Diecezji Pelplińskiej ma też swoją historię, która sięga do 1932 roku – mówi ks. Weis. – Wtedy to bp Stanisław Okoniewski powołał do istnienia Związek Towarzystw Charytatywnych Diecezji Chełmińskiej z sekretariatem generalnym w Pelplinie. Związek ten obejmował działalność pomocową zakonów, stowarzyszeń i wydziałów parafialnych Caritas, bardzo szybko i prężnie rozwijał się aż do wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych Caritas zaczęła ponownie szybko organizować  swoje struktury, niestety władze komunistyczne w ramach zaplanowanej walki z Kościołem przerwały dynamiczny rozwój jej charytatywnej działalności. Odrodzenie stało się możliwe dopiero po upadku komunizmu. Ówczesny biskup chełmiński, Marian Przykucki, 15 lipca 1991 roku powołał do istnienia Caritas Diecezji Chełmińskiej. W ten sposób charytatywna misja Kościoła diecezjalnego, realizowana przez Referat Charytatywny Kurii Diecezjalnej, zyskała nową formę strukturalną, odpowiadającą wymogom czasu. Pierwszym dyrektorem odrodzonej Caritas został ks. prał. Edward Zawiszewski. W wyniku zmian organizacyjnych Kościoła w Polsce w roku 1992 w miejsce diecezji chełmińskiej powstała diecezja pelplińska. Biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga wydał dekret, na mocy którego Caritas Diecezji Pelplińskiej jest kontynuacją Caritas Diecezji Chełmińskiej, dlatego dzisiaj możemy świętować 25-lecie. W tym początkowym okresie głównymi formami działania Caritas było rozdawanie napływających z zagranicy darów, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i osób niepełnosprawnych, finansowanie przez parafie obiadów dla dzieci w szkołach i organizacja wycieczek oraz pomoc rodzinom wielodzietnym. W 1994 roku dyrektorem diecezjalnej Caritas został ks. Gerard Jakubiak. W 1995 roku Caritas Diecezji Pelplińskiej po raz pierwszy włączyła się w akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, rozprowadzono wówczas w diecezji 30 tysięcy świec. W tamtym czasie praca diecezjalnej Caritas skupiała się na rozpoznaniu potrzeb, budowaniu struktur organizacji poprzez tworzenie zespołów Caritas w parafiach, realizacji lokalnych programów pomocy oraz na świadczeniu pomocy indywidualnej. Ksiądz Jakubiak funkcję dyrektora Caritas pełnił do 2011 roku, potem ja zastąpiłem go na tym stanowisku.

Misja

– Czym dla księdza jest Caritas? – Powiem szczerze: Caritas to jest całe moje życie, zawsze marzyłem o tym, żeby pomagać, zrealizowało się to właśnie w tej misji. Oczywiście sam bym niczego nie zdziałał, mam doskonałe zaplecze w postaci 30 stałych pracowników, całej rzeszy wolontariuszy i wielu ludzi dobrej woli i serca. Obecnie  Caritas naszej diecezji to 104 Parafialne Zespoły Caritas, w których zaangażowanych jest blisko tysiąc pięćset osób i 70 Szkolnych Kół Caritas, w których działa ponad tysiąc wolontariuszy. Prowadzimy 3 placówki dla osób niepełnosprawnych: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rajkowach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórczu i w Pelplinie. Pomagamy w ten sposób sześćdziesięciu ośmiu osobom niepełnosprawnym. 

Od 1995 roku stałym punktem w kalendarzu naszych działań jest Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, podczas którego we wszystkich parafiach diecezji rozprowadzanych jest blisko dziewięćdziesiąt tysięcy świec rocznie. W 1997 roku doszła Jałmużna Wielkopostna, dzięki której do rodzin w naszych parafiach trafiają skarbonki wielkopostne. W bieżącym roku było ich pięćdziesiąt trzy tysiące. Środki zebrane w ramach jałmużny od kilku już lat wspierają konkretny cel charytatywny. Do tej pory był to zakup zbiorników wodnych w Papui Nowej Gwinei, budowa przychodni dla matek i dzieci w Zambii, wsparcie misji sióstr franciszkanek na Białorusi i pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Jako Caritas Diecezji uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach pomocy poszkodowanym przez kataklizmy i wojny na całym świecie. Kiedy w 2012 roku przez teren naszej diecezji przeszła trąba powietrzna, z pomocą Caritas Polska i innych Caritas Diecezjalnych mogliśmy udzielić wsparcia potrzebującym, którzy stracili cały swój dobytek. Wsparcie to przekroczyło kwotę pół miliona złotych. Od 10 lat Pelplińska Caritas jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego i dzięki temu możemy zbierać środki 1 proc. od podatku. W tym roku udało się nam zebrać ponad sto tysięcy złotych – mówi ks. Grzegorz Weis. – W planach na najbliższy czas, oprócz kontynuacji dzieł, które na stałe goszczą w naszym kalendarzu, jest ponowne włączenie się w program pomocy żywnościowej dla najuboższych „FEAD” i tu liczymy, jak zawsze, na owocną współpracę z naszymi wolontariuszami w parafiach. Caritas to nie jest akcyjność, oczywiście w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba, pomagamy od razu, ale to długofalowe działanie, które wpisuje się w Ewangelię, nadając sens naszemu życiu i czyniąc wiarygodnym nasze świadectwo wiary.

Anna Mazurek-Klein


„Pielgrzym” 2016, nr 21 (701), s. 14-15

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *