Jeszcze sto lat temu niewidomi w Polsce nie mogli liczyć na edukację i profesjonalną opiekę. Rewolucji dokonały dzieła Matki Elżbiety Róży Czackiej – między innymi Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, ośrodek w Laskach pod Warszawą czy założone przez nią Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. 12 września Matka Czacka zostanie wyniesiona na ołtarze.

„Na cały świat zstąpią nieprzeniknione ciemności, które będą trwały trzy dni i trzy noce”. Kto nie spotkał się tym proroctwem? Pewnie niejeden z nas czytał związane z nim przerażające wizje, budzące w nas przede wszystkim lęk. To zły znak – Boże rzeczy przynoszą pokój, wzywają do nawrócenia, a nie do uciekania się do magicznych gwarancji.

Bernardyni to tradycyjne polskie określenie na Zakon Braci Mniejszych Regularnej Obserwancji. Byli to brązowi franciszkanie żyjący zgodnie z regułą św. Franciszka. Ten nurt w zakonie franciszkańskim rozpropagowali w XV wieku św. Bernardyn ze Sieny, a następnie jego uczeń św. Jan Kapistran, który przybył do Krakowa w 1453 roku. To właśnie dzięki jego płomiennym kazaniom jeszcze w tym samym roku powstał w Krakowie klasztor imienia św. Bernardyna ze Sieny.

„Tak, mam trzy szafy, mam trzy domy i mam jakby trzy dusze związane z tymi miejscami” – mówi Ela Kinowska, fotografka i producentka filmowa, prywatnie żona Ryszarda Komendy, międzynarodowego specjalisty od praw człowieka. O tym, jak wygląda życie u boku dyplomaty, opowiada Beacie Demskiej.

Do szczęścia wystarczały jej rakieta, piłki i… papierosy. Mówili na nią „polska królowa siatki”. Była trzecią rakietą na świecie, finalistką Wielkiego Szlema w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. „Czemu ona tak strasznie bała się wygrać?” – zastanawiał się amerykański tenisista William Tilden.

„Przepraszam” i „dziękuję” – ja tych słów nie używam… Dziś bardzo popularne jest mówienie o narcyzach i narcyzmie. Wielu badaczy twierdzi, że cała kultura XXI wieku ma charakterystyczny narcystyczny rys. Czym jest to zjawisko z psychologicznego punktu widzenia?

Miliony ludzi na całym świecie codziennie wypowiadają imię Najświętszej Panienki, odmawiając modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. Warto zatrzymać się nad znaczeniem Jej imienia, tym bardziej, że 12 września obchodzimy jego liturgiczne wspomnienie.

Dieta bez laktozy jest główną metodą leczenia osób, których organizm nie trawi cukru znajdującego się w mleku, przyczynia się także do łagodzenia objawów nietolerancji pokarmowej i zapobiegania ich ponownego pojawienia się.

To ciekawy pomysł reporterski – objechać granice II Rzeczpospolitej i na miejscu stwierdzić, co z dawnej (z okresu 1918–1939), wytyczonej układami politycznymi linii podziału międzypaństwowego pozostało do dziś.

Niedawno na antenie Radiospacji.pl postanowiliśmy porozmawiać o kebabie. Ja chciałem przedstawić historię tej potrawy i pokazać, że niesprawiedliwie postrzegana jest jako fast food.

Kabul padł. Cywilizacja bogatego Zachodu doświadczyła kresu swoich możliwości. Problem Afganistanu od początku był religijny, teraz okazało się to z przerażającą dobitnością. Bezsiła Zachodu ma również utajone podłoże religijne. Jeśli przez obojętność i zaniedbanie religia będzie zanikać w naszej polskiej codzienności, będziemy mieli udział w tej klęsce. Zacznijmy od wspierania życzliwą myślą i modlitwą tego, co czyni papież Franciszek.