Tajemnica naszego życia w Bogu – ks. Sławomir Kunka

W Zwiastowaniu Pańskim Bóg przemówił do człowieka z całą mocą swej odwiecznej miłości. Przez Maryję zaś ludzkość odpowiedziała Stwórcy swoje oblubieńcze „tak”. Dlatego dzień ten, choć ukryty przed oczyma świata, stał się fundamentem Nowego Przymierza we Krwi Syna, Baranka bez skazy, a przez to także „świętem” odnowionego życia. „Fiat” Dziewicy zapowiada zmartwychwstanie Jej Syna wydanego w ofierze za zbawienie świata. W Zwiastowaniu Maryja stała się także Matką Żywej Eucharystii.

REKLAMA

Zamiary Boże dotyczące stworzenia i jego przebóstwienia są przedwieczne. Swoją mądrością uprzedzają one zaistnienie grzechu pierwszych rodziców, a nawet tajemniczy bunt aniołów. „Wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy” (Ef 3,9), w którym każdy ma udział, jest całkowicie konkretne i historyczne. Maryja, zanim stała się Matką Pana, narodziła się w prawdziwej rodzinie, wychowała w określonej kulturze i została przepojona konkretnymi wartościami. „Nasz Pan nie jest zanurzony w historii, ale Maryja jest. On przychodzi na ziemię spoza czasu; Ona jest w czasie. On jest ponadhistoryczny; Ona – historyczna. On jest Przedwiecznym w czasie; Ona jest Domem Przedwiecznego w czasie. Jest ostatecznym miejscem spotkania całej ludzkości” (abp Fulton. J. Sheen) – od Adama do ostatniego poczętego dziecka pod sercem ostatniej matki. (…)

ks. Sławomir Kunka

Więcej przeczytasz w 6. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [19 i 26 marca 2023 R. XXXIV Nr 6 (869)]

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *