Czas kształtowania ludzi silnych – ks. Augustyn Eckmann

Wielki Post to wielkie coroczne rekolekcje. Per crucem ad lucem – „Do światła przez krzyż” – to średniowieczne przysłowie jest chrześcijańskim odpowiednikiem sentencji: Per aspera ad astra („Przez ciernie do gwiazd”). A ta z kolei maksyma jest modyfikacją zdania Seneki z tragedii „Hercules szalejący” w. 437: Non est ad astra mollis e terris via („Nie jest łatwa z ziemi droga do gwiazd”). A zatem –  przez Krzyż do światła, do światła Zmartwychwstałego Chrystusa.

Wielki Post jest czasem wielkich corocznych rekolekcji. Termin „rekolekcje” pochodzi od łacińskiego czasownika: recolligo, recolligere, recollegi, recollectum (tłum. „znowu zbierać”, „gromadzić”, „odzyskać”; II: „znowu wziąć”, „przyjąć”). Recollectio – wewnętrzne skupienie, badanie sumienia, duchowe odnowienie. Rekolekcje zatem to czas skupienia, odejścia na pustynię, odsunięcia się od zgiełku świata, rozmyślanie o sprawach najważniejszych, czas postu i abstynencji, pokuty i pojednania, dobrych uczynków, a nade wszystko modlitwy, czas zbierania, przyjęcia na nowo Boga, Dekalogu, dziesięciu słów. „Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata” – mówił św. Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w czasie mszy św. 1 czerwca 1991 roku w Koszalinie na placu przy kościele Świętego Ducha. (…)

ks. Augustyn Eckmann

Więcej przeczytasz w 4. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [19 i 26 lutego 2023 R. XXXIV Nr 4 (867)]

Dwutygodnik „Pielgrzym” można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

UWAGA!
Czasopismo do nabycia także w wersji elektronicznej (PDF)!

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *