Słowo, które rozbiło namiot pośród nas – ks. Wojciech Kardyś

Kolejna Niedziela Słowa Bożego, jaką w tym roku przeżywamy 22 stycznia, stanowi dla nas okazję, żeby zatrzymać się nad tajemnicą słowa, a raczej Słowa, jakie Bóg do nas posłał. Przedmiotem naszej refleksji będzie niełatwy tekst rozpoczynający Ewangelię według św. Jana – tak zwany Prolog Janowy, czyli Hymn o Słowie.

Czwarta Ewangelia rozpoczyna się od zadnia: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo”, po czym ewangelista raz jeszcze dodaje: „Ono było na początku u Boga” (J 1,1–2). Słowo (po gr. Logos), jak łatwo się domyślić, nie jest rzeczownikiem pospolitym. Nie oznacza słowa jako wyartykułowanej wypowiedzi człowieka. Mamy tu jakąś (na razie nie do końca zidentyfikowaną) osobę. Podobnie tajemniczo brzmią teksty o Mądrości (również zapisywanej wielką literą), jaka pojawia się w niektórych tekstach Starego Testamentu. Zaprasza ludzi, by do Niej przyszli, posłuchali Jej nauki, skosztowali przygotowanej przez Nią uczty (por. Prz 8,1n). Nie jest Ona zwykłym atrybutem Boga czy jakąś Jego cechą, lecz konkretną Osobą. Autorzy tak zwanych ksiąg mądrościowych piszą o Mądrości, a św. Jan o Słowie. Mądrość i Słowo to jedna i ta sama osoba – Osoba Boska, Jezus Chrystus, Syn Boży, druga Osoba Trójcy Świętej. Teraz już dużo łatwiej jest zrozumieć przekaz Janowego Prologu. (…)

ks. Wojciech Kardyś

Więcej przeczytasz w 2. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [22 i 29 stycznia 2023 R. XXXIV Nr 2 (865)]

Dwutygodnik „Pielgrzym” można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

UWAGA!
Czasopismo do nabycia także w wersji elektronicznej (PDF)!

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *