Kult Najdroższej Krwi Chrystusa – ks. Andrzej Megger

W pobożności wielu wiernych miesiącem czci Najdroższej Krwi Chrystusa jest lipiec. Wprawdzie dzisiaj liturgia Kościoła powszechnego nie przewiduje odrębnego święta dla uczczenia tej tajemnicy, to jednak wyraża się ona najczęściej poprzez odmawianie litanii. Skąd zatem takie znaczenie Krwi Pańskiej i czy litania jest jedyną formą jej pozaliturgicznego kultu?

Aby to zrozumieć, musimy najpierw zwrócić się w stronę objawienia biblijnego. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie krew jest ściśle związana z życiem, jest wręcz siedliskiem życia. Izraelici bowiem wiedzieli, że stworzenie (człowiek lub zwierzę) pozbawione krwi umiera i ginie. Praktyka składania w ofierze Bogu zwierząt wiązała się z tym, że przelana krew zwierzęcia (życie) miała ocalić życie ludzkie i uzyskać błogosławieństwo (ofiara zastępcza). Tak było w Egipcie podczas przejścia Pana, gdy krew baranka paschalnego zachowywała przy życiu Izraelitów, a jego mięso (ciało) umacniało jedność wspólnoty zgromadzonej w domu (Wj 12). (…)

ks. Andrzej Megger

Więcej przeczytasz w 17. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [20 i 27 sierpnia 2023 R. XXXIV Nr 17 (880)], str. 9.

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *