Ziarno Słowa – ks. Wojciech Kardyś

III i IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

REKLAMA


III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
„Może wyda owoc”
„Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego”
Bóg ukazał się na pustyni Mojżeszowi i obiecał mu, że uwolni naród wybrany z egipskiej niewoli (por. cytat w podtytule; Wj 3,7). Wkrótce zaczął wywiązywać się ze swych obietnic. Cudownie przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone, a następnie opiekował się nimi w trakcie wędrówki ku Ziemi Obiecanej. Wspomina o tym św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu (por. 1 Kor 10,1–6). Apostoł dodaje, że jego rodacy szemrali przeciwko swemu Opiekunowi (por. 1 Kor 10,10), dlatego zasłużyli na karę. Surowy i sprawiedliwy Bóg okazał się jednocześnie miłosiernym Ojcem. Psalmista napisał o Nim: „On odpuszcza wszystkie twoje winy” (Ps 103,3). Postępuje tak jednak tylko z tymi, którzy skruszeni o litość Go poproszą albo – używając języka metaforycznego – wydadzą owoce nawrócenia. Do owoców nawiązał również Jezus, opowiadając swym słuchaczom przypowieść o nieurodzajnym drzewie figowym (por. Łk 13,6–9, w tym cytat w tytule). Pewien człowiek, nie dostrzegłszy żadnych owoców na figowcu, postanowił go wyciąć. W obronie drzewa stanął ogrodnik, który zaproponował, aby zostawić je jeszcze na rok, odpowiednio o nie zadbać i oczekiwać na owoce. Jeśli ich zabraknie, figowiec zostanie definitywnie wycięty. Ogrodnikiem jest sam Chrystus, który wstawia się u gospodarza (Boga Ojca) za nami. Dzięki temu my, korzystając z daru Bożego miłosierdzia, dostajemy czas, aby dobrze i mądrze owocować, czyli postępować drogą przykazań, wykonywać dobre uczynki, ciągle naprawiać błędy i się nawracać. Posłuchajmy św. Pawła i wydajmy owoce nawrócenia!

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
„Pojednajcie się z Bogiem!”
„Ojcze, zgrzeszyłem”
Pierwsze czytanie relacjonuje nam przebieg pierwszego święta Paschy, które Izraelici obchodzili w pobliżu Jerycha już w Ziemi Obiecanej (por. Joz 5,9–12). Ustanie manny stało się symbolicznym momentem finalizującym wyjście z Egiptu. Każdy z Izraelitów mógł pełen radości i wdzięczności powtarzać słowa psalmisty: „Będę błogosławił Pana po wieczne czasy” (Ps 34,2). Wielu rzeczywiście wypowiadało te lub podobne formuły, dziękując Bogu za opiekę. Lata mijały, a ludzkie usposobienie zaczęło się zmieniać. Pojawiało się wiele niewierności i grzechów, zwłaszcza bałwochwalstwo. Łamiąc Boże przykazania, Izraelici odchodzili od Pana. Stawali się jak syn marnotrawny, którego historię opowiedział Jezus w ramach przypowieści. Podobnie dzieje się z nami. Trudne doświadczenia, tak wspólnotowe, jak i indywidualne, zbliżają nas do Boga, który pomaga nam je przezwyciężać. Po jakimś czasie jednak niektórzy ludzie zapominają o Nim i od Niego odchodzą. Ich (nas?) też można porównać do syna marnotrawnego. Przypowieść kończy się happy endem. Chrystus pokazuje, że zawsze istnieje możliwość powrotu. Wystarczy w postawie skruchy wyznać Ojcu niebieskiemu swą winę (por. cytat w podtytule; Łk 15,21), a On miłosiernie przygarnie grzesznika. Nastąpi pojednanie syna marnotrawnego z kochającym Ojcem. Ten proces może odbywać się w każdym czasie, szczególnie jednak warto umieścić go w kontekście Wielkiego Postu, który jest okresem nawrócenia i pokuty. Teraz właśnie mocniej wybrzmiewa zachęta św. Pawła: „Pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5,20).

Więcej przeczytasz w 6. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [20 i 27 marca 2022 R. XXXIII Nr 6 (843)]


TUTAJ można zakupić najnowszy (06/2022) numer dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji tradycyjnej (papierowej):
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-62022/1808


UWAGA – NOWOŚĆ!
TUTAJ można zakupić najnowszy (06/2022) numer dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji elektronicznej (PDF):
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/PDF-Pielgrzym-062022-egzemplarz-cyfrowy-nie-podlega-zwrotowi-/1809


 

 

 

 

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *