Ziarno Słowa – ks. Wojciech Kardyś

V i VI NIEDZIELA ZWYKŁA

REKLAMA


V NIEDZIELA ZWYKŁA
„Oto ja, poślij mnie”
„Na Twoje słowo zarzucę sieci”

Bóg powołuje różnych ludzi do różnych zadań specjalnych, a ci różnie odpowiadają na Jego wezwanie. Jedni akceptują Boży wybór natychmiastowo. Tak było w przypadku Izajasza powołanego na proroka. Na pytanie Pana Zastępów („Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł”; Iz 6,8) wystąpił niejako przed szereg i zaproponował swoją kandydaturę (por. cytat w tytule; Iz 6,8). Inaczej postąpił Piotr, powołany przez Jezusa na apostoła. Przez chwilę zawahał się, gdy Mesjasz polecił mu wypłynąć raz jeszcze po nieudanym połowie na jezioro, ale szybko się opamiętał i posłuchał Jego słów (por. cytat w podtytule; Łk 5,5). Po cudownym złowieniu wielu ryb raz jeszcze próbował oponować, ale ostatecznie się zgodził. Usłyszawszy Boże wezwanie, odmawiało także wielu innych, przynajmniej na początku (m.in. prorok Jeremiasz), a niektórzy wypełnili misję zleconą przez Boga, choć do końca jej nie akceptowali (np. prorok Jonasz). Pawła, który stał się Apostołem Narodów, Chrystus powołał w szczególnych okolicznościach. Po ukazaniu mu się w wizji pod Damaszkiem dał mu czas do namysłu. Pozbawiony wzroku dotychczasowy prześladowca chrześcijan stał się gorliwym głosicielem prawdy o śmierci i zmartwychwstaniu Zbawiciela (por. 1 Kor 15,3–8). Zaczął z mocą sławić imię Boga wdzięczny za Jego dobroć i łaskę (por. Ps 138,2). Bóg powołuje ludzi do różnych zadań również w czasach nam współczesnych. Niektórzy odpowiadają twierdząco bez sprzeciwu, inni próbują się wymówić, choć ostatecznie godzą się wypełnić zlecone zadanie, jeszcze inni kategorycznie odmawiają.


VI NIEDZIELA ZWYKŁA
„Biada wam…”
„Droga występnych zaginie”

Z dzisiejszych czytań dowiadujemy się o ludziach, których należy uważać za błogosławionych, szczęśliwych, oraz o tych, których możemy nazwać przeklętymi i którzy usłyszą od Boga srogie „biada” (por. cytat w tytule; Łk 6,24–26). Przyjrzyjmy się dziś tym drugim. Jeremiasz nazywa przeklętym tego, kto zamiast pokładać nadzieję w Bogu, odwraca się od Niego, całkowicie polegając na drugim człowieku. Prorok porównuje go do dzikiego krzewu na spalonej od słońca pustyni (por. Jr 17,5–6). Psalmista ludziom sprawiedliwym przeciwstawia grzeszników i spogląda na nich jak na plewy rozmiatane na wietrze, zapowiadając marny ich koniec (por. Ps 1,4–6, w tym cytat w podtytule). Gorzkie „biada” usłyszeli od Jezusa bogacze (bo już odebrali swą pociechę), syci (bo będą cierpieć głód), śmiejący się (bo jeszcze zapłaczą) i lubiący pochlebstwa (bo ich pochlebcy podobni są do tych, którzy kiedyś przypodobywali się fałszywym prorokom) (por. Łk 6,24–26). Do kategorii ludzi, jacy nie podobają się Bogu, należałoby zaliczyć również tych, którzy zaprzeczają prawdzie o zmartwychwstaniu i twierdzą, że Chrystus nie zmartwychwstał (a takich w czasach św. Pawła – bo on o tym pisze – wcale nie brakowało). Gdyby mieli rację, ich wiara byłaby daremna, a oni sami poszliby na zatracenie (por. 1 Kor 15,17–18). Zdanie sformułowane w trybie warunkowym wskazuje, że istnieje możliwość zmiany postawy i nawrócenia. Ostrego „biada” i potępienia mogą uniknąć złoczyńcy, jeśli się opamiętają. Póki żyją, mają szansę dołączyć do grona błogosławionych, szczęśliwych, zbawionych.

Więcej przeczytasz w 3. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [6 i 13 lutego 2022 R. XXXIII Nr 3 (840)]


TUTAJ można zakupić najnowszy (03/2022) numer dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji tradycyjnej (papierowej):
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-32022-/1790

UWAGA – NOWOŚĆ!
TUTAJ można zakupić najnowszy (03/2022) numer dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji elektronicznej (PDF):
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-032022PDF-/1791


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *