Przesłanie Boga – ks. Wojciech Kardyś

Słowo Boże to – najkrócej ujmując – przemawianie Boga do stworzenia. Najpierw Pan mocą swojego słowa ustanowił wszechświat, następnie słowo swe zaczął kierować do ludzi. Przemawiał przez proroków, prawodawców i mędrców, ostatecznie zaś uczynił to przez Syna – Słowo wcielone. Kościół kontynuuje głoszenie tego szczególnego – bo zbawczego – słowa.

REKLAMA


Na pierwszych kartach Biblii w Księdze Rodzaju spotykamy piękny, pełen symboliki poemat o stworzeniu świata i człowieka. Kilkakrotnie i naprzemiennie pojawiają się w nim zwroty: „Bóg rzekł” i „Bóg nazwał”. Same zatem początki istnienia nieba i ziemi związane są z aktywnością stwórczą Pana, w której Jego słowo miało decydujące znaczenie. Psalmista podsumowuje tę prawdę trafnym stwierdzeniem: „Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego” (Ps 33,6). (…)

ks. Wojciech Kardyś


Więcej przeczytasz w 2. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [23 i 30 stycznia 2022 R. XXXIII Nr 2 (839)]

TUTAJ można zakupić najnowszy (02/2022) numer dwutygodnika „Pielgrzym”:
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-22022/287


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *