Odwaga miłości – Maciej Kozak

Synodalne słuchanie zwróciło naszą uwagę na potrzebę pracy nad rela­cjami między kapłanami a świeckimi w parafiach. Jak współpracujemy, a jak moglibyśmy współpracować w Kościele? Widzimy, że nie ma potrze­by tworzenia nowych synodalnych bytów, ale istnieje potrzeba przemiany rzeczywistości, która jest. Wymaga to zmiany myślenia zarówno kapła­nów, jak i świeckich, a także odwagi, by podjąć współpracę.

Widzimy, że kapłani są przeko­nani o tym, że muszą brać na siebie ogrom obowiązków, zapomi­nając, że wokół jest wielu świeckich specjalistów chętnych do pomocy. Inwestycja w formację liderów, umac­nianie wzajemnych więzi w szacunku i zaufaniu daje nadzieję na większe poczucie wspólnotowości w parafii i na większą dyspozycyjność kapłana do posługi stricte duszpasterskiej. Jednocześnie świeccy muszą zrozu­mieć i przyjąć tę prawdę, że Kościół tworzą wszyscy ochrzczeni, nie tylko sami kapłani. (…)

Maciej Kozak

Więcej przeczytasz w 16. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [7 i 14 sierpnia 2022 R. XXXIII Nr 16 (853)]

Numer 16/2022 dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji tradycyjnej (papierowej) można zakupić TUTAJ.

UWAGA – NOWOŚĆ!
Numer 16/2022 dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji elektronicznej (PDF) można zakupić
TUTAJ.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *