Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni – ks. Wojciech Kardyś

2 lutego przypada w Kościele uroczystość Ofiarowania Pańskiego. W komentarzach do odczytywanego tego dnia fragmentu Ewangelii (Łk 2,22–40) zwykle akcentuje się spotkanie Dziecięcia z Symeonem i Anną. Tym razem ich pominiemy, żeby zatrzymać się nad praktykami religijnymi, jakie wypełniła Święta Rodzina w świątyni, oraz nad ich znaczeniem.

REKLAMA


Gdy w starożytnym Izraelu rodziło się dziecko, nadawano mu imię, a matka po kilkudziesięciu dniach składała ofiarę oczyszczenia. Jeśli to był chłopiec, dokonywano jego obrzezania. W przypadku syna pierworodnego należało dodatkowo złożyć ofiarę jego wykupienia. Święta Rodzina, wierna zwyczajom i przepisom Prawa, skrupulatnie te czynności wykonała, czego dowodem było ofiarowanie Jezusa w świątyni. Wydarzenie to miało jednak głębszy sens. (…)

ks. Wojciech Kardyś


Więcej przeczytasz w 2. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [24 i 31 stycznia 2021 R. XXXII Nr 2 (813)]

TUTAJ można zakupić najnowszy (2/2021) numer dwutygodnika „Pielgrzym”:
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-22021/287

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *