Portret Bożego Króla – ks. Krzysztof Gąsecki

W uroczystość Chrystusa Króla spoglądamy ku ostatecznemu celowi świata. Staje przed nami Ten, do którego należy czas i wieczność, który przyjdzie na końcu czasów, aby sądzić żywych i umarłych. Będąc na ziemi, głosił dobrą nowinę o królestwie Bożym.

REKLAMA


Termin basileia występuje w Nowym Testamencie ponad 160 razy. Oznacza on królestwo, władzę królewską, godność królewską. Rzadko odnosi się do królestw ziemskich, ma więc zabarwienie zdecydowanie religijne. Zgodnie ze starotestamentowo-żydowskim światem wyobrażeń chodzi głównie o królewskie panowanie Boga. Żaden inny temat nie zajmuje w poświadczonym przez Nowy Testament przepowiadaniu tak centralnego miejsca jak orędzie o królestwie Bożym. Autentyczność pochodzenia tego orędzia od samego Jezusa można uważać niemal za pewną.
W Starym Testamencie panowanie Boga oznacza, że będzie On odwracał od swego ludu klęski i nieszczęścia. Prorocy przesuwają tę perspektywę na czasy ostatecznego spełnienia (por. Za 14,9): „A Pan będzie królem nad całą ziemią. (…)

ks. Krzysztof Gąsecki


Więcej przeczytasz w 23. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [15 i 22 listopada 2020 R. XXXI Nr 23 (808)]

TUTAJ można zakupić najnowszy (23/2020) numer dwutygodnika “Pielgrzym”:
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-232020/287

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *