Ochrzczeni i posłani – ks. Zbigniew Sobolewski

Z woli Ojca Świętego Franciszka w październiku przeżywamy w całym Kościele Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Został on ogłoszony w 100-lecie ukazania się Listu Apostolskiego Maximum illud. Papież Benedykt XV przynaglał w nim Kościół do wzmożenia wysiłków ewangelizacyjnych. List ten dał nowy impuls dla rozwoju misji katolickich w świecie. Dziś nadal pozostaje aktualny mandat misyjny Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Ponad 5 miliardów ludzi żyjących na świecie nie usłyszało o Chrystusie i nie doświadczyło radości i nadziei, jaką daje wiara.

REKLAMA


Ojciec Święty Franciszek pragnie, by cały Kościół pogłębił w sobie świadomość swej misyjnej natury; aby duchowni i wierni odkryli piękno powołania misyjnego i odnowili się w wierze, dzieląc się nią z innymi. Papieżowi chodzi o „misyjne przebudzenie” i „reformę misyjną”, „misyjne nawrócenie”.

Św. Jan Paweł II uczył, że „misje są sprawą wiary”. Benedykt XVI widział w misjach dzieło miłości, a papież Franciszek uważa, że są one znakiem wierności Chrystusowi i rdzeniem tożsamości chrześcijańskiej. W adhortacji Evangelii gaudium przypomniał: „Na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem misjonarzem (por. Mt 28,19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji” (EG nr 120). I dodaje: „Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie. Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami»”.(…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze dwutygodnika Pielgrzym (20/2019).

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *