Bądźmy chlebem

REKLAMA

„Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On”. (św. Albert)

Celem posługi Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości. Ma ona na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję, pelplińska Caritas realizuje również zadania w obszarze pożytku publicznego. Caritas Diecezji Pelplińskiej od 26 lat posiada osobowość prawną. Nadrzędną władzą pelplińskiej Caritas jest Biskup Diecezjalny. Instytucja, którą od pięciu lat kieruje ks. Grzegorz Weis, wypełnia swoje zadania na terenie diecezji poprzez Parafialne Zespoły Caritas (PZC), których jest 107, Szkolne Koła Caritas (80), placówki Caritas oraz wolontariuszy (na początku roku 2017 było ich 950).

Jedną z form działalności Caritas jest pomoc niematerialna, duchowa, która polega m.in. na organizacji spotkań dla osób samotnych i starszych (szczególnie w Tygodniu Miłosierdzia, w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy), prowadzeniu spotkań formacyjnych i rekolekcji (w dekanatach i parafiach), przygotowywaniu parafialnego Dnia Chorych, organizacji nabożeństw dla dzieci ze świetlic Caritas, prowadzeniu rozmów indywidualnych z osobami w potrzebie (w ramach dyżurów biura Caritas w parafii).

Pomoc materialna natomiast koncentruje się między innymi na wsparciu przy zakupie podręczników dla dzieci i młodzieży, dożywianiu w stołówkach Caritas, nabywaniu opału dla rodzin ubogich, rzygotowywaniu paczek świątecznych dla dzieci oraz osób starszych i samotnych. (…)

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *