Historia Światowych Dni Młodzieży

REKLAMA

Jan Paweł II – wielki przyjaciel młodzieży i obecnie święty – już podczas inauguracji pontyfikatu 22 października 1979 roku zwrócił się do młodych słowami: „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!” Młodzi ludzie z całego świata zaczęli gromadzić się wokół Ojca Świętego i tak zrodziła się idea Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), czyli szkoły żywej wiary.

Podczas inauguracji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, 25 marca 1983 roku, Jan Paweł II dostał od młodzieży z Centrum San Lorenzo w Watykanie drewniany krzyż. W Niedzielę Palmową 22 kwietnia 1984 roku Ojciec Święty zwrócił młodym tenże krzyż, z wyrytymi na nim w czterech językach słowami: „Nieście go po całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”– w taki sposób został wybrany symbol przyszłych Światowych Dni Młodzieży

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 1985 Międzynarodowym Rokiem Młodzieży i z tej okazji Papież zaprosił na spotkanie do Rzymu młodych, którzy w Niedzielę Palmową tłumnie zapełnili plac Świętego Piotra w Watykanie. (…)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *