Jubileusz kapituły katedralnej

REKLAMA

22 lipca minie 765 lat od ustanowienia kapituły katedralnej naszej diecezji. Do istnienia powołał ją pierwszy biskup diecezji chełmińskiej Heidenryk. Wspólnota została wydzielona z potężnego terytorium misyjnego podległego Chrystianowi – biskupowi Prus, mnichowi cysterskiemu z Oliwy.

 

Od 1209 Chrystian organizował misje i chciał ewangelizować tereny na wschód od Wisły. Od 1215 jako biskup tworzył zręby kościelnej administracji, natomiast w 1243 legat papieski Wilhelm z Modeny podzielił terytorium na cztery diecezje. Chrystian wszedł z nim w spór i wzbraniał się przed objęciem proponowanej mu diecezji chełmińskiej, a przed rozstrzygnięciem konfliktu w 1245 zmarł, i wtedy to dominikanin Heidenryk został uznany pierwszym biskupem. W 1251 powołał on do istnienia kapitułę katedralną. Jej reguła została oparta na wzorach augustiańskich – regularna liturgia, administracja, a początkowo organizacja nowo powstałej diecezji oraz wybór biskupa, którego zatwierdzała Stolica Apostolska. Heidenryk przewidywał wzrost liczby kanoników do 40. Pierwszym prepozytem został Henryk (dokument z 1 stycznia 1255 roku). Liczba 40 kanoników nie została osiągnięta, ograniczono ją do 24, a w rzeczywistości wynosiła 15. (…)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *