O miłości w rodzinie

REKLAMA

Swoją drugą adhortację apostolską Papież Franciszek poświęcił rodzinie. Dokument został podpisany 19 marca 2016 roku w Uroczystość Świętego Józefa. Jest on pokłosiem III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów oraz XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów.

 

Adhortacja rozpoczyna się stwierdzeniem: „Radość miłości (łac. Amoris laetitia) przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła” (nr 1). Można dostrzec tu aluzję do pierwszego zdania Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II. Czytamy tam, że „radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych (…) są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych” (nr 1). Zapowiadając charakter oraz cel swojej adhortacji, Papież podkreślił, że „w Kościele konieczna jest jedność doktryny i działania, ale to nie przeszkadza, by istniały różne sposoby interpretowania pewnych aspektów nauczania lub niektórych wynikających z niego konsekwencji. Będzie się tak działo, aż Duch (…) wprowadzi nas w pełni w tajemnicę Chrystusa i będziemy mogli widzieć wszystko Jego spojrzeniem” (nr 3). Ojciec Święty nie chce więc dawać gotowych recept na każdą dolegliwość rodziny, która przecież może borykać się z bardzo różnymi problemami (nr 300). Pragnie jedynie każdego człowieka podnieść na duchu, umocnić w wierze i przypomnieć o jego pochodzeniu od Boga oraz przeznaczeniu do wiecznej szczęśliwości z jego Stwórcą i Oblubieńcem. (…)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *