Jego miłosierdzie na wieki!

Każdy moment naszego życia warty jest zastanowienia, postawienia sobie pytania: co oznacza dla mnie ta konkretna chwila, co ona przynosi z sobą, co Pan Bóg próbuje mi przez nią powiedzieć?

REKLAMA

Myślę o tegorocznej Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Dopiero od roku 2000 przeżywamy II niedzielę wielkanocną jako Święto Bożego Miłosierdzia. Tak postanowił ją nazwać święty Jan Paweł II. Ustanawiając Święto Bożego Miłosierdzia, papież niejako zwieńczył pragnienia wielkiej rzeszy wierzących i wielu świętych oraz swojej osobistej wielkiej wiary w Boże Miłosierdzie! Odtąd każda

II niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim w sposób szczególny skupia nasze spojrzenie na prawdzie wiary mówiącej o tym, że Bóg jest Bogiem Miłosierdzia, że jest Bogiem bogatym w Miłosierdzie!

W ubiegłych dwóch latach w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, zawsze działo się coś wyjątkowego, co nosi w sobie ślad Bożego zrządzenia. (…)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *