Snopek mirry, czyli Gorzkie żale na dzisiaj

Struktura nabożeństwa (wzorowana na Jutrzni Brewiarza Rzymskiego) została ukształtowana w taki sposób, aby uczestnicy modlitwy mogli wydobywać z głębi własnego wnętrza najbardziej skrywane, współczujące uczucia, by utożsamiali się z tym wszystkim, co przeżywał Jezus, idąc na Golgotę.

REKLAMA

Zmienia się świat chrześcijański. Rozluźniają się więzy ludzi z przestrzenią religijną, w tym zwłaszcza z pobożnością liturgiczną i obyczajami parafialnymi. Postępująca globalizacja, umacnianie się obojętności konfesyjnej, poprawność polityczna, wszechwładny pluralizm światopoglądowy – wszystko to między innymi powoduje, że sprawy wiary tracą na społecznym szacunku. Zaczynają natomiast dominować (zwłaszcza w mediach) stałe i powtarzalne sposoby protestu wobec dzisiejszego nauczania Kościoła. Niemal do rytuału urosło z emfazą wygłaszane zdanie: „Kocham Chrystusa, lecz już poza sferą wpływów Kościoła”. (…)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *