Słowa, które podnoszą i rodzą wiarę

„Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat” – tak Joseph Conrad określił siłę słowa. Takim słowem, które naprawdę ruszyło świat z posad, jest słowo wypowiedziane przez Boga – słowo stworzenia, słowo zbawienia, słowo życia.

REKLAMA

Wszystko, co najważniejsze w przestrzeni wiary, stało się dzięki Słowu (por. J 1,1-18). Choć początkiem wiary człowieka jest chrzest, to jednak każdy sakrament potrzebuje słowa. Wiara przecież rodzi się ze słuchania, czyli otwarcia na słowo. Łaska wiary ofiarowana na chrzcie może zostać zaniedbana, bo dar ten nosimy w naczyniach glinianych. Dlatego w duszpasterstwie tak ważna jest formacja rodziców biologicznych i wybór rodziców chrzestnych, aby dar chrztu nie został zniweczony. (…)

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *