07-2014

Czyszczenie sumienia

Nie ma człowieka bez grzechu na duszy, nawet święci i błogosławieni, których czcimy prosząc o orędownictwo u Boga, miewali różne pokusy, słabości. Zmagali się z nimi za pomocą ascezy, postu, a przede wszystkim – spowiedzi i pokuty, wierząc w miłosierdzie…

Kartki do spowiedzi

W diecezji chełmińskiej, a następnie w diecezji pelplińskiej funkcjonowały tzw. kartki do spowiedzi. W zamyśle miały one pomagać w pastoralnym rozeznaniu parafii oraz miały być zewnętrzną motywacją do spowiedzi w okresie Wielkiego Postu, aby w pełni przeżyć czas wielkanocny.

Każdy ma swoją kalwarię

Kalwaria Wejherowska jest jedną z najstarszych i najpiękniejszych w Polsce. To właśnie tu, przemierzając odległości pomiędzy jedną a drugą stacją Męki Pańskiej, najmocniej doświadczyć możemy ogromu cierpienia Chrystusa, ale też znaleźć obietnicę nadziei. Z Marianem Rynkiewiczem – fotografem, autorem albumu…

Niekończąca się melodia

1 marca minęło 50 lat od śmierci znanego muzykologa ks. Szymona Dreszlera, który pozostawił po sobie w środowisku pelplińskim piękny, niezniszczalny pomnik kultury muzycznej – starannie skreślone zapisy nutowe, pełne emocji zamkniętych w kluczach, nutach – słowem wszystko, co złożyło…

Spowiednik jak chirurg

Z ks. prał. Zygfrydem Leżańskim, proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Luzinie, o doświadczeniu wieloletniego spowiadania rozmawia Marzena Burczycka-Woźniak

Szczególna prymicja

W dzień św. Józefa, 19 marca br. ksiądz biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka sprawował mszę świętą prymicyjną w swojej rodzinnej parafii w Raciążu k. Tucholi.

Teren prywatny

Anglicy mają takie kapitalne powiedzenie: “My home is my castle”, co znaczy: “Mój dom jest moją twierdzą”. Dom to mój azyl, najwygodniejsze miejsce na świecie, sanktuarium mojej prywatności. Daje budujące poczucie niezależności i bezpieczeństwa. Lubię do niego wracać, bo jest…