Słów kilka o ewangelicznej radości

24 listopada 2013 r. ukazała się adhortacja apostolska papieża Franciszka „Evangelii Gaudium”. Prezentacja posynodalnej adhortacji odbyła się 19 grudnia w Warszawie z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp. Celestino Migliore. To pierwszy dokument Papieża określany mianem programu nowego pontyfikatu. (red.)

REKLAMA

Pośród nieustającego chóru komentarzy i opinii na temat spodziewanego czy oczekiwanego charakteru pontyfikatu papieża Franciszka, wobec prób narzucania nań konkretnych oczekiwań, sam Papież z ogromnym dystansem i pełnym ufności spokojem tak charakteryzuje w nowym dokumencie swoje nauczanie: „Jest rzeczą jasną, żebyśmy nie byli jak książęta spoglądający z pogardą, ale jak ludzie należący do ludu. Nie jest to opinia jakiegoś papieża ani opcja duszpasterska pośród innych możliwych; chodzi o wskazania słowa Bożego, tak jasne, bezpośrednie i oczywiste, że nie potrzebują interpretacji odbierających im moc oddziaływania” (EG 271). (…)

ks. TOMASZ HUZAREK

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *