6-2013

Przed setną rocznicą objawień fatimskich

Czas świętego Józefa jeszcze nie nadszedł Nie znamy żadnego słowa wypowiedzianego przez świętego Józefa, jawi się on w Ewangelii jako mąż milczenia. Stanowi tym samym żywą naukę dla naszej epoki i naszego świata. Bez wątpienia milczenie ma wartość niezależnie od…

Dbaj o nie podwójnie

Z prof. dr. hab. med. Bolesławem Rutkowskim, kierownikiem Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz byłym wieloletnim konsultantem krajowym w dziedzinie nefrologii, o nerkach – swoistym laboratorium, ich schorzeniach i sposobach leczenia – rozmawia Anna…

Getsemani

Dla apostołów i uczniów Jezusa była to Pascha pełna znaków, głębokiej symboliki, niecodziennych zdarzeń, ale nie ostatnia. Zapewne nikt z nich nawet nie przeczuwał, że oto spotykają się ze swoim Mistrzem ostatni raz przy wspólnym stole. Ewangelista Marek, który tam…

Konklawe

Papieże, jako biskupi Rzymu i równocześnie pełniący funkcję głowy Kościoła katolickiego, są wybierani. Pierwszego z nich – św. Piotra Apostoła – wybrał sam Mistrz Jezus Chrystus: Ty jesteś Piotr-Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół. Tobie dam klucze Królestwa…

Nie tylko dzwony Notre-Dame

Archidiecezja paryska świętuje w tym roku jubileusz 850-lecia istnienia kościoła katedralnego. Z tej okazji dzwony świątyni z 1856 r. wykonane ze złej jakości metalu zostały zastąpione dziewięcioma nowymi, z których największy “Marie” waży ponad 6 ton, zaś pozostałe osiem, razem…

Nietolerancyjna tolerancja

Tolerancja to uznanie czyjegoś prawa do posiadania poglądów, których nie podzielamy – tak brzmi najprostsza definicja tego pojęcia zaczerpnięta ze Słownika Poprawnej Polszczyzny PWN. Niestety w czasach współczesnych to słowo bywa nadużywane i zniekształcane. Dla wielu też stanowi słowny parawan…