Jan XXIII i Jan Paweł II W obronie Pracujących

Zgodnie z decyzją Ojca Świętego Franciszka, w Święto Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 r. Jan XXIII i Jan Paweł II zostaną włączeni w poczet świętych. Wspólna kanonizacja dwóch wielkich papieży to podkreślenie ich duchowego podobieństwa i otwartości na drugiego człowieka. Ta zaś najpełniejszy wymiar zyskała w głoszonej przez nich nauce społecznej, zwłaszcza dotyczącej problemu pracy.

REKLAMA

Zagadnienie pracy ludzkiej jest najistotniejszym kluczem do całej kwestii społecznej, ponieważ stanowi ona podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi. Takie stanowisko Kościoła ma swoje źródło w Piśmie Świętym, poczynając od Księgi Rodzaju, Ewangelii, pism Apostolskich. Problem pracy jest zatem obecny w nauczaniu Kościoła katolickiego, w jego nauce o człowieku, a szczególnie o moralności społecznej, którą wypracował według potrzeb poszczególnych epok. (…)

Anna Gniewkowska-Gracz

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *