“Karnawał” według Biblii

Żydzi potrafili odpowiednio świętować. Umieli przy tym łączyć swoje prywatne, rodzinne i narodowe celebracje z oddawaniem czci Bogu. Nigdy o Nim nie zapominali. O takiej ich postawie warto pamiętać w trwającym okresie karnawału, byśmy bawiąc się, umieli jednocześnie “dbać o sprawę Pana” (por. Iz 5,12).

REKLAMA

Czytając historię narodu wybranego, możemy odnieść wrażenie, że jest to społeczność bardzo smutnych ludzi, którzy uczestniczą w oficjalnych bardzo skrupulatnie określonych praktykach kultowych. Bije od nich jakiś formalizm i życiowa skostniałość. Tymczasem bardziej dokładna lektura Biblii i znajomość starożytnych zwyczajów zaprzecza takiemu postrzeganiu Izraelitów. Warto zatem przyjrzeć się w okresie trwającego właśnie karnawału, w jaki sposób bawili się Żydzi i jakim poddawali się rozrywkom. (…)

ks. WOJCIECH KARDYŚ

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *