Pelplińska nekropolia w kościele katedralnym

Cmentarze, zwane też nekropoliami, to nie tylko miejsca pochówków, lecz także specyficzne pomniki przeszłości upamiętniające ludzi, których zrównała śmierć. Kościół od swych początków dbał o nekropolie, wydawał specjalne przepisy odnośnie ich funkcjonowania i opieki nad nimi.

REKLAMA

Pierwsi chrześcijanie grzebali swych zmarłych na cmentarzach obok pogan. Synod w Bradze (563 r.) pozwolił na pochówki zmarłych obok murów kościoła, w wyniku czego powstały cmentarze przykościelne. Od IX w. przyjął się zwyczaj grzebania w kościołach. Przepisy prawne odnośnie tych spraw regulują ustawy państwowe. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1242) stanowi, że w kościołach nie należy grzebać zmarłych, z wyjątkiem Biskupa Rzymskiego, kardynałów i biskupów diecezjalnych. (…)
ks. ANASTAZY NADOLNY

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *