Nowe narodziny z wody i z Ducha

Chrzest udzielany przez Jana Chrzciciela nie był sakramentem. Należy go jednak uznać za jego zapowiedź. Stanowił znak życiowego zwrotu – nawrócenia. W odniesieniu do Jezusa Chrystusa – będącego bez grzechu – miał on jednak inne znaczenie. Przyjął On chrzest z rąk Jana nie ze względu na siebie, ale z uwagi na ludzi. Dołączając do wspólnoty grzeszników oczekujących chrztu, solidarnie wszedł w ludzką słabość.

REKLAMA

Betlejem, Jordan i Golgota, to miejsca związane ze zbawczymi wydarzeniami. Mimo oddalenia mierzonego przestrzenią i czasem, istnieje między nimi ścisła więź. Ziemskie narodzenie Syna Bożego zawiera zapowiedź śmierci i zmartwychwstania. Chrzest w Jordanie inicjuje publiczną działalność Mesjasza i potwierdza Jego wejście w naznaczony grzechem ludzki los. (…)

ks. JANUSZ CHYŁA

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *