01-2012

Imiona

Odnotowując w swoim felietonie dziwną dla mnie nazwę “ul. Cegielna” w drodze do Koteża (albo Koteżów?), nie przypuszczałem, że następstwa tej krytyki będą tak gwałtowne. Ktoś po prostu cały drogowskaz przewrócił i wrzucił do pobliskiego rowu. To na pewno nie…

Koniec świata

Co tu dużo mówić, kres dziejów ma nastąpić niedługo, dokładnie 21 grudnia 2012 roku. Tak przynajmniej donoszą media powołując się na prognozy odczytane ze słynnego kalendarza Majów, przepowiednie wróżbitów i astrologów wszystkich niemal kręgów kulturowych czy opinie ludzi nauki. Spekulacje…

Maskarady, bale i zabawy

Karnawał, najogólniej rzecz ujmując, to okres od Sylwestra do wtorku poprzedzającego Środę Popielcową. To czas balów, maskarad, uczt i pochodów. Najbardziej znany karnawał w Europie odbywa się w Wenecji.

Nowe narodziny z wody i z Ducha

Chrzest udzielany przez Jana Chrzciciela nie był sakramentem. Należy go jednak uznać za jego zapowiedź. Stanowił znak życiowego zwrotu – nawrócenia. W odniesieniu do Jezusa Chrystusa – będącego bez grzechu – miał on jednak inne znaczenie. Przyjął On chrzest z…

Pojednanie religii, narodów i państw

Jak zwykle od 18 do 25 stycznia chrześcijanie na całym świecie uklękną do modlitwy o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. Tradycyjny Tydzień Ekumeniczny odbywać się będzie tym razem pod hasłem: Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa.

Złotousty kaznodzieja

Patronem roku 2012, obok  Janusza Korczaka i Ignacgo Kraszewskiego, jest Piotr Skarga – pisarz, teolog i jezuita okresu odrodzenia. Był on nadwornym kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy; patriotą, który w “Kazaniach sejmowych” przepowiedział rychły upadek Polski. Walczył z innowiercami i…