Rośliny na kartach Biblii

Dary Boga i ziemi

REKLAMA

A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła (Rdz 2,8-9).

Świat biblijny zanurzony jest w naturze, wzmianki o roślinach, symboliczne odniesienia do drzew, krzewów, ogrodów, kwiatów, owoców pojawiają się na kartach Pisma Świętego, począwszy od  najdawniejszego opisu stworzenia świata w Starym Testamencie. Motywy roślinne towarzyszą wydarzeniom, o których jest mowa w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, w Apokalipsie. Pełnią rolę służebną co do treści, stanowią odniesienie symboliczne czyniąc ją bardziej plastyczną i przystępną. Choć pozostają w tle głównego planu wydarzeń, bez nich nasza europejska wyobraźnia i wrażliwość na biblijne treści byłaby uboższa.

MARZENA
BURCZYCKA-WOŹNIAK

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *